Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКИЯТ КАДАСТЪР ЩЕ ПОДПАЛИ МЕЖДУНАРОДЕН СКАНДАЛ

Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра Цветен Боев и представителите на четири компании с чуждестранно участие подписаха в петък (25 март) договорите за изработването на кадастралните карти и регистри на Габрово, Русе, Варна и Плевен. Победителите - българо-португалската Естереофото, българо-мароканската Кабинет ВекторДеск Василевски, португалската Геометрал и италианската компания Аерас, бяха излъчени в петък, в резултат на проведения на 24 ноември международен търг. Полагането на парафите се очаква да постави началото на нова серия от скандали около проекта Кадастър и имотен регистър, който се финансира със заем от 33.5 млн. евро от Световната банка. На практика договорите с победителите трябваше да бъдат подписани най-късно на 24 февруари, тъй като в точка 5 на поканата за участие в търга изрично е записано, че представените оферти са валидни в срок от 90 дни от датата на отварянето им. Сключването на контрактите обаче се отложи с месец, а обяснението бе, че доскоро Световната банка не е дала благословията си за крайното класиране на офертите. Не е известно по какви причини се бавеше нейното одобрение, но това предизвика коментари в бранша, че институцията хич не била очарована от елиминирането на най-изгодните оферти. Ден преди официалното оповестяване на победителите пресаташето на Агенцията по кадастъра Диана Димитрова уточни за в. БАНКЕРЪ, че, според изискванията на Световната банка, класираните на първо място фирми не могат да бъдат обявени, преди договорите с тях да бъдат подписани. Но никъде в тръжните условия (с които вестникът разполага - б.а.) подобно изискване не е записано. Въпреки това още в края на миналата година гилдията, меко казано, беше изненадана, че от конкурса са отпаднали реномирани фирми като германската Геохаус, френската И Жи Ен и американската Глокъмс. Геохаус е собственост на Отмар Шюстер, който е председател на Германската камара на геодезистите, а всеки колега знае колко авторитетна фирма е И Жи Ен, разясни бившият изпълнителен директор на Агенцията по кадастър Моимир Гюрковски. Впрочем двете компании още преди няколко седмици са изпратили възраженията си до мисията на Световната банка у нас и до централата й във Вашингтон, както и до посолствата на Германия и на Франция. С тях те информират финансовата институция и дипломатите, че при класирането е било нарушено едно от най-важните условия на донорите - печеливши да са офертите с най-ниска цена. Ще предприемем и други стъпки, но още е рано да говоря за тях, лаконичен бе пред в. БАНКЕРЪ българският адвокат на германската компания Геохаус Мариела Баева. За да внесем повече яснота, ще споменем, че за лот Габрово (изготвяне на кадастрална карта и регистър на града - б.а.) най-евтина оферта е внесла именно Геохаус - 367 681.75 евро. Агенцията по кадастъра обаче е класирала на първо място Естерофото, чието предложение е за 578 215.90 евро. Изработването на кадастрална карта и регистър на Русе ще струва на държавата 1.123 млн. евро, тъй като е поверено на Кабинет ВекторДеск Василевски. Най-ниската цена за този лот обаче е на И Жи Ен - 628 990 евро. Най-евтина е офертата на французите и за лот Варна и за лот Плевен (съответно 917 597 и 942 398 евро), но победителите са Геометрал (1 298 873.62 евро) и Аерас (1 555 013.24 евро). Обяснението на Агенцията по кадастъра за принципа, по който са избрани победителите, е доста обтекаемо. Като начало оттам обявиха, че Геохаус и И Жи Ен не отговаряли на квалификационните изисквания. И уточниха, че механизмът на процедурите на Световната банка допуска конкуренция по цени само за фирми, чиито оферти покриват квалификационните изисквания за изпълнител на поръчката. За да стане по-ясно, ще отбележим, че те се отнасят до опита на фирмата, притежаваните от нея технически ресурси, свободни финансови средства и финансова адекватност към размера на поръчката.Не е тайна, че на кандидатите за изработване на кадастрални карти и регистри на Габрово, Русе, Варна и Плевен е било поставено условието да имат български подизпълнител или поне представителство в страната. Такова изискване обаче не е записано в указанието за възлагане на поръчки по заеми и кредити от Световната банка. Нещо повече, в предложените от агенцията и одобрени от банката тръжни документи пише, че чуждестранната фирма, която парафира такъв договор, трябва - в рамките на месец, да създаде свой офис в България, да открие поне пет работни места и да придобие правоспособност по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. От мисията на Световната банка в България потвърдиха пред в. БАНКЕРЪ информацията, че са получили възражения за нарушаване на процедурата на международния търг. Изпратили сме ги в Агенцията по кадастъра, която трябва да се свърже с фирмите и да отговори на запитванията им. Наблюдаваме процеса, за да сме уверени, че условията се спазват и че процедурите са прозрачни, обясни пресаташето на финансовата институция Георги Георгиев. Той обаче уточни, че тръжните процедури по проектите на Световната банка се извършват от съответния изпълнител на проекта - агенция или министерство. И добави: На този етап не разполагаме с информация Световната банка да е разпоредила разследване въз основа на запитванията на некласиралите се кандидати.Дали ще се стигне до ефективни жалби и нови скандали, още е рано да се каже. Факт е обаче, че държавата можеше да икономиса 1 698 446 евро, ако Агенцията по кадастъра беше класирала на първо място фирмите, предложили най-евтини оферти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във