Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКИ ИМОТИ С 26% РЪСТ ПО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Брутните премийни приходи от застраховката Гражданска отговорност на застрахователно дружество Български имоти (част от групата ВинерЩетише) са около 5.3 млн.лева към 29 януари тази година. Тази сума включва 4.2 млн.лв. от сегашната кампания и 1.1 млн. събирани през цялата 2002 г. за застраховки, сключени през 2001 година. Според Кирил Петров, директор Автомобилно застраховане, това представлява ръст от 26% спрямо 2001 година. Към 31 декември миналата година са сключени около 54 хил. полици. Толкова са и сключените договори от началото на годината до края на януари. Все пак той очаква премиите да нараснат, тъй като практиката показва, че застраховката се купува и след приключването на кампанията. За 2001 г., по данни на Агенцията за застрахователен надзор (АЗН), при задължителната застраховка дружеството е постигнало 6.02% пазарен дял. Това е отредило на компанията шесто място в класацията на общозастрахователните дружества. През 1999 и 2000 г. Български имоти са били на 5-а позиция, с приходи от съответно 2.8 млн.лв. (3.75% от целия пазар) и 3.6 млн.лева (4.1 процента). По думите на г-н Петров, за следващите две-три години дружеството планира да постигне пазарен дял от 16 процента. Дългосрочната цел дружеството да постигне съизмерими резултати с тези на Алианц България, тъй като в рамките на Източна Европа двамата застрахователи имат сходни позиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във