Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРСКА КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ ЩЕ ОЦЕНЯВА ФИРМИТЕ

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР), основана през 2002 г., ще оценява кредитоспособността на българските компании. Услугата, която предоставяме, ще помогне на българските компании да открият нови възможности за финансиране и за разширяване на пазарите си, каза при представянето на агенцията на 23 април в бизнесцентър Електроимпекс Христо Михайловски, председател на съвета на директорите й. Бившият заместник-министър на икономиката съобщи, че в момента в базата данни е включена информация за 70 хиляди фирми. Агенцията може да даде кредитен рейтинг на търговски фирми, производствени предприятия, фирми за услуги, енергийни предприятия, строителни компании, земеделски кооперации, финансови институции, организации с нестопанска цел и общини.Кредитната скала е на 10 нива и започва от най-ниския рейтинг D/d, който се дава на дружества в несъстоятелност или ликвидация, стигайки до най-високия ААА/ааа. Оценката на кредитоспособността на фирмата обхваща период от пет години назад. На всеки шест месеца, най-много на една година, рейтингът ще се преразглежда. Заради обективността няма да се разчита само на информацията в публичните регистри, годишните доклади и финансовите отчети, представени от фирмата. Оценката ще се обобщава след анализ на бизнесриска в съответния отрасъл, мястото на фирмата, което отразява нейните позиции на пазара, мястото й в отрасъла, качеството на мениджмънта и персонала, използваната технология и възможностите за внедряване на нови технологии. В БАКР имат вътрешната методология, с която могат да проучат фирмата за период, по-дълъг от пет години, и тогава оценката ще е по-вярна. Ще се използва и експертното мнение на макроикономисти и специалисти в различни отрасли, за да се получи обобщена достоверна информация. Целта ни е да станем водеща агенция, която да прави най-точна и безпристрастна оценка на кредитоспособността, коментира Соня Софронова, изпълнителен директор в БАКР. Кредитният рейтинг ще улесни фирмите, когато кандидатстват за финансиране от банки, от инвестиционни фондове и по различни програми. Той ще е добър аргумент при преговори с партньори и инвеститори, а ще им помага и при подобряване на вътрешното управление. Банките могат да си поръчат анализ на кредитния портфейл, което ще ги улесни в управлението му. В момента агенцията води преговори с две финансови институции, които вероятно ще се възползват от предоставената възможност. Досега анализ са поискали и две текстилни предприятия. Предвижда се след време агенцията да издава и бюлетин.Оценката може да се направи от 3 до 5 дни и ще струва от 30 до 60 лева. Преференциалните цени на агенцията ще се запазят три месеца, след което те ще са валидни за определени клиенти.В методологията на БАКР е използван опитът на водещи чуждестранни банки, кредитни и рейтингови агенции в Швейцария, Франция, Германия, Великобритания, Белгия, Словения, Корея, Япония, САЩ. Независимо от връзките си с чуждестранни агенции в бъдеще ще имаме сериозни конкуренти и затова водим разговори за привличане на стратегически чуждестранен партньор, информира Христо Михайловски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във