Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Българите пътуват много, но предимно в страната

През второто тримесечие на 2018 г. 1 084,9 хил. българи са направили туристически пътувания, съобщи Националният статистически институт.

Преобладаващата част от тях - 77,7 на сто, са пътували само в страната, 17,5 на сто - само в чужбина, а 4,8 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.  В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5,6 на сто, като броят на пътувалите в страната намалява с 12,4 на сто, докато броят на пътувалите в страната и чужбина и само в чужбина се увеличава съответно с 58,3 и 22,4 на сто.

През второто тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 431,4 хил., или 39.8 на сто от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 45 - 64 години - 80,4 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 15 - 24 години е най-голям - 22,5 на сто от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44,3 на сто), така и в чужбина (65,6 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия".

През второто тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 490,6 хил., или 91,3 на сто от общия брой лични пътувания.

Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96,5 на сто, а на тези в чужбина - 65,4 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39,8 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 29,2 на сто.

През второто тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 180,89 лв. в страната и 610,77 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са средно 157,73 лв. в страната и 1 053,72 лв. в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във