Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРИНЪТ ЗАСТРАХОВА ПЪРВО КОЛАТА, ПОСЛЕ ЖЕНАТА

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА РЪСТЪТ В БРАНША НАДХВЪРЛИ 20 ПРОЦЕНТАПърво колата, после жената, продължава да е основната максима на българския застрахователен пазар, ако се съди по данните за първите шест месеца на годината. Приходите от животозастраховане за периода са 41.48 млн. лв. - скромна цифра в сравнение с 330-те милиона, постъпили от продажби на имуществени полици. Автомобилните застраховки все така държат лъвския пай от застрахователния портфейл - 62 процента. Само полиците Каско заемат 35 на сто от целия пазар, други 26% се падат на задължителната Гражданска отговорност на МПС. Следват застраховките срещу пожар, природни бедствия и щети на имущество, а всички останали са с минимален дял (под 2%) от застрахователната кошница.Ръстът на премийния приход от имуществени застраховки спрямо първото полугодие на 2003 г. е 20.6%, а изплатените обезщетения са общо 107.308 млн. лева. От тях над 63 милиона са платени по автомобилни застраховки Каско, 28.6 милиона са обезщетенията по Гражданска отговорност.Лидерските три места в общото застраховане и през това полугодие се поделят между три компании: ЗПАД Булстрад (18.07% от пазара и приходи над 59.810 млн. лв.), ДЗИ - Общо застраховане (15.38% пазарен дял и приходи от 50.887 млн.) и ЗПАД Алианц България (с пазарен дял 15.19% и приходи от 50.264 млн. лева).Премийният приход по животозастраховане е 41.480 млн. лв., или с почти 28% повече от същия период на миналата година. Изплатените обезщетения са на стойност 17.587 млн. лева. В пакета от подобни застраховки най-продаваеми си остават Живот и Рента (65.45 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във