Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪЛГАРИЯ ПРЕМИНА ПРЕЗ МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ НА ЕС

Правителството може да въздъхне с облекчение, след като на 29 юли 2002 г. успя най-сетне да затвори една от трудните глави в преговорите с Европейската комисия - Митнически съюз. Това стана факт след посещението в Брюксел на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева за поредното заседание на междуправителствената конференция по присъединяването ни към ЕС. Така на практика България отметна всички раздели, свързани със свободното движение на стоки, услуги и хора в рамките на единния пазар. Съгласно поетите пред Еврокомисията ангажименти до приемането в ЕС страната ни ще трябва да въведе напълно интегрираната митническа тарифа (ТАРИК). Казано с други думи, България и страните членки ще прилагат единни ставки в търговията с трети държави и ще търгуват при нулеви ставки и без количествени ограничения помежду си. Това ще наложи и някои по-сериозни изменения в митническата тарифа, по която днес се обмитяват внасяните у нас стоки. За месните продукти например ще действат само специфични мита (определена сума на килограм) вместо адвалорни (процент върху декларираната стойност), което сериозно ще ограничи измамите със занижаване на цените.По отношение на плодовете и зеленчуците ще се прилага т.нар. система на входните цени. При нея стоките с по-висока цена ще се обмитяват с по-ниски ставки и обратно - върху евтината вносна продукция ще се начислява по-тежко мито.Информационната компютърна система БИМИС пък е необходимо да бъде свързана напълно с интерфейса на Евросъюза не по-късно от 2005 година. Сагата с нейното въвеждане на нашите митници се точи от началото на 90-те години на миналия век. Сега обаче явно ножът е опрял до кокъла. Според експерти на Еврокомисията, ако управляващите допуснат и най-малкото отклонение от предварително начертания график за въвеждане на системата, това би ни коствало сериозни главоболия. Нормативните актове, отнасящи се до митниците, също трябва да бъдат изпипани по тертипа на Брюксел. Наблюдатели припомнят, че това няма да е особено трудно, тъй като действащият сега у нас Закон за митниците, обнародван през 1998 г., е възприел изцяло принципите на европейското митническо законодателство. В подкрепа на това становище е и обстоятелството, че няма договорени преходни периоди за прилагане достиженията на правото на ЕС. Предвижда се в скоро време под закрилата на Закона за държавния служител да минат и почти всички работещи в митниците.В отговор на въпрос на в. БАНКЕРЪ началникът на Агенция Митници Асен Асенов уточни, че при затварянето на главата Митнически съюз не са били фиксирани конкретни срокове, в които България да премахне безмитните магазини на своя територия. Евросъюзът стори това още през 1999 г., независимо от сериозната съпротива и масовото лобиране срещу подобно решение. Преговорите по раздела за митниците продължиха близо две години. Страната ни представи своята позиция още през 2000 г., а съгласуването й с Еврокомисията започна в средата на миналата. Очакваше се главата да бъде затворена по време на испанския мандат, който приключи в края юни 2002-а, но неяснотите около договора за консултантска помощ с Краун Ейджънтс доведоха до известно забавяне на преговорите. Споразумението с агентите на короната бе сключено зад гърба на Еврокомисията и текстът му бе депозиран в щабквартирата й постфактум. Всичко това наложи проверка за евентуално припокриване на предвидените в договора мерки с митническите проекти по програма ФАР 2002. Асен Асенов коментира пред БАНКЕРЪ, че затварянето на раздела Митнически съюз доказва липсата на подобно припокриване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във