Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България и страните от Вишеградската група с обща позиция относно нелоялните търговски практики

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) ще работят заедно относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни, заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) подписаха  Обща позиция по Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

"Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни решения на глобални проблеми", заяви  заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Тя подчерта, че по този начин гласът на страните от ЦИЕ ще бъде чуван и успехът гарантиран.

Кръстева участва в срещата на високо равнище на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения и Хърватия, която се проведе на 15-16 август в град Опонице, Словакия.

Сред основните акценти, обсъждани от експертите, са били:

-въпроси, свързани с пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г;<!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]--><!--[if--><!--[endif]-->-формулиране на стратегическите приоритети на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ);<!--![endif]--><!--![if--><!-- --><!--[if--><!--[endif]--> 

-обмен на мнения по темата за укрепването на позицията на всички земеделски производители във веригата на доставки на храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики (НТП). <!--![endif]--><!--![if-->

Министрите на земеделието на държавите членки от разширената Вишеградска група ще присъстват на официалното откриване на 45-тия Международен панаир за селско стопанство и храни "Агрокомплекс 2018", като ще посетят и 13-то Национално панаирно изложение на селскостопански животни.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във