Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България е на 55-то място от 61 страни по конкурентоспособност

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 година

България остава сред най-­неконкурентоспособните държави според Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, който бе представен от Центърът за изследване на демокрацията. Страната ни заема 55­ място от 61 икономики през тази година, докато през изминалата 2014-та се е класирала с едно място по-назад или на 56­-та позиция. Основните предизвикателства пред страната през тази година ще са оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност и борбата с корупцията.

Профилът на българската конкурентоспособност, показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015-та, но и с нивата от 2010 година. Оказва се, че с  по‐ниски показатели от нас в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Според доклада българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в Европейския съюз държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа.

В Годишника на световната конкурентоспособност се посочва, че страната остава далеч от най-­доброто си постижение, което е регистрираното 38-мо място през 2009 година. От своя страна това е признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не успяват да дефинират и проведат последователни политики, които са съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на страната е този за ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

Важно е все пак да се отбележи, че основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени. Това обаче прави страната уязвима на промени в международната конюктура.

В документа е разписано още, че най-ниско оценените дългосрочни фактори за конкурентоспособност са: опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики. Именно те продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Други важни фактори, са банковата криза от 2014-та и високите държавни разходи. Те оказват негативно влияние и отслабват конкуретната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във