Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРГАЗ С ПРИХОДИ ОТ БЛИЗО МИЛИАРД ЛЕВА

Шест нови газоразпределителни дружества са се присъединили към мрежата на Булгаргаз през 2004-а. Това са Софиягаз, Раховецгаз 96, Газоснабдяване Русе, Варнагаз, Каменогаз и Черноморската технологична компания, която е лицензиант за газовите региони Мизия и Добруджа.През миналата година потреблението на газ в страната не се е изменило в сравнение с 2003-а и е останало около 2.9 млрд. куб. метра. Сериозно е нараснал през този период местният добив, който от 9 млн. куб. метра е достигнал 329 млн. куб. метра, благодарение на започналата експлоатация на газовото находище край нос Галата. Основният консуматор на синьо гориво си остават топлофикациите в страната, но делът им в общото потребление е намалял от 39 на 35.1 процента. Причините за това, според председателя на съвета на директорите на Булгаргаз Милен Чакъров, са две - топлата зима и по-ефективното използване на горивото от енергийните дружества. Намаление има и в металургията, докато в химическата промишленост и във всички останали сектори потреблението се е увеличило.Поради либерализацията на пазара, освен Булгаргаз, продажби в размер на 116 млн. куб. м през 2004 г. е осъществил и първият частен доставчик - ирландската фирма Петреко, експлоатираща находището край Галата. Делът на държавната компания в общите продажби на синьо гориво обаче е намалял само с 2.41 на сто. Без промяна остават и доставките за съседни страни - 13.5 млрд. куб. метра. Намалелият транзит за Македония и Турция е бил компенсиран от увеличаването с 16 на сто на подаваните количества за Гърция. Според подписания с Газекспорт на 20 декември 2004-а договор, доставките за южната ни съседка през 2005-а ще достигнат 2.5 млрд. куб. м, през 2006-а ще нараснат до 2.7 млрд. куб. метра, а в периода 2007-2010-а ще са вече 3 млрд. куб. метра. Счетоводната печалба на Булгаргаз се е увеличила с 32 млн. лв. и вече е 160 млн. лева. Приходите от дейността на дружеството са нараснали със 77 млн. лв., достигайки до 995 милиона. Общо внесените в държавния бюджет суми са около 262 млн. лева. Компанията е инвестирала в газопроводни отклонения и модернизация на компресорни станции 51 млн. лева. През 2005 г. инвестиционната й програма ще е за 45 млн. лева. Разполагаме с тези средства и на този етап не са ни необходими външни заеми. Ако обаче се реши да се изгражда газопровод до Сърбия и започне реализацията на проекта Набуко, може да търсим начини да увеличим капитала, подчерта Милен Чакъров. През тази година вероятно ще бъде обявена и нова процедура за избор на фирма, която да определи кредитния рейтинг на Булгаргаз, тъй като предишната е пропаднала. Заместник енергийният министър Илко Йоцев заяви, че една от възможностите за преструктуриране на дружеството е увеличение на собствения му капитал с 20 на сто (сега той е над 1 млрд. лева). Нетолкова оптимистична е ситуацията с взиманията на Булгаргаз. Въпреки подписаните погасителни планове с основни длъжници като Топлофикация-София и Кремиковци към началото на 2005-а компанията все така има да си прибира 270 млн. лева. Общите задължения на топлофикациите в страната за консумиран, но неплатен природен газ са 40 млн. лева.Впрочем приходите на държавната компания могат да нараснат значително през тази година от друг вид дейност. Тя разполага с около 651 км оптична мрежа, която представлява огромен интерес за телекомуникационните оператори. Вече има сключени договори с Кейбълтел, Пан Тел и Орбител за предоставяне на оптични влакна от трасето. Такъв контракт предстои да бъде подписан и с Нетера. Интерес проявяват и турските фирми Коч холдинг, Зорлум и Шавк. Съвсем скоро Комисията за регулиране на съобщенията вероятно ще прехвърли лиценза на Булгаргаз за далекосъобщителни услуги на регистрираното на 30 ноеври 2004 г. 100% дъщерно дружество Булгартел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във