Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БТК ВСЕ ПАК ОТИВА НА ФОНДОВАТА БОРСА

Приетият от правителството списък от дружества, акции и дялове от които ще се продават срещу компенсаторки, зареди с оптимизъм притежателите на записи и бонове. Поне засега вицепремиерът Николай Василев се наложи в спора дали да се пуснат 20% от БТК на фондовата борса, което е достатъчен повод да се смята, че цените на тези непарични платежни средства ще се повишат. Наред с този пакет срещу компенсаторки ще се продават части от 1070 предприятия, повечето от които не са интересни за инвеститорите. Напълно в унисон с прогнозите на в. БАНКЕРЪ отпреди повече от месец в списъка влизат Булгартабак холдинг, ДЗИ, Български морски флот и Българско речно плаване. Другият спорен момент - срещу какви платежни средства ще се продава мажоритарният пакет от 72% от курорта Св. Св. Константин и Елена, също бе решен в полза на записите. В най-добрия случай само пускането на това дружество срещу компенсаторки може да повиши търсенето им с около 50 млн. лева. Изпълнителният директор на АП Апостол Апостолов заяви за в. БАНКЕРЪ, че подписаният договор за посредничество при борсовата продажба на пакета от Св. Св. Константин и Елена с Първа ФБК ще бъде развален, защото в него е било предвидено акциите да се продават в левове, а не в записи. Усложнения няма да има, бе предвиден вариант за прекратяване на сделката при влизането на курорта в списъка за приватизация с компенсаторки, потвърди и управителят на Първа ФБК Тодор Брешков. Сто и петнадесет от одобрените 1070 дружества са публични или 100% държавни. Техните акции ще се предлагат на фондовата борса. Около 770 от тях ще се пуснат за масова приватизация, а останалите ще се пласират на публични търгове директно от АП. Заедно със списъка правителството прие и двете наредби, които уреждат прехвърлянето на записите и боновете от общинските поземлени комисии, министерствата и областните управи към Централния депозитар. След обнародването им в Държавен вестник този процес ще се отпуши, като търговията с компенсаторки на специален борсов сегмент вероятно ще започне в края на август или началото на септември. Кога ще тръгне приватизацията на акции срещу записи и бонове зависи от скоростта, с която големите ни компании се преобразуват като публични. Такава процедура вече е започнала за дружествата, чийто принципал е икономическото министерство - Международен панаир-Пловдив (против чиято борсова продажба имаше брожения от местни депутати и политически лидери) и Проучване и добив на нефт и газ - Плевен. За тях трябва да се изготвят информационни меморандуми или проспекти, които да се одобрят от Държавната комисия по ценните книжа. След това регулиращият капиталовия ни пазар орган ще ги впише в регистъра на публичните емитенти. За Св. Св. Константин и Елена и Булгартабак холдинг проблеми няма, тъй като техни акции и без това се търгуват на борсата. С други думи, държавните дялове от тях могат да се пуснат веднага, след като станат възможни сделките с компенсаторки. Инвестиционните посредници предпочитат все пак да има междинен срок, през който да се търгуват записи срещу левове. Така инвеститорите (български и чуждестранн), които имат намерение да купуват акции от големите ни компании, ще могат да се снабдят с необходимите им лучниковки. При такъв вариант котирането на компенсаторки на борсата ще започне през август-септември, а приватизацията на пакети - месец по-късно. На пресконференция след правителственото заседание в четвъртък (4 юли) Николай Василев обяви, че ще бъдат съставени още два списъка, с които ще започне нова ера на капиталовия ни пазар. Единият ще е на компаниите, които спазват правата на миноритарните акционери, като за пример бе посочен пловдивският козметичен завод Ален мак. Вероятната причина за това е, че основният му собственик - Ефектен унд финанц-България, закупи остатъчния държавен дял по по-висока от сегашната пазарна цена и обеща да направи същото за книжата на другите инвеститори. В другия списък ще са т. нар. корпоративни бракониери, които продължават да мамят държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във