Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БТК УВИСНА МЕЖДУ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА

В първите дни на 2003-а, когато световната ИНТЕРНЕТ-общност отбелязва 20-годишнината от създаването на световната мрежа, съдбата на телекомуникациите в България изглежда твърде неясна. Най-много са въпросителните около сделката за БТК, която е на път да открие нова глава в съдебната теория и практика. Поне ако съдим от изминалата седмица. В сряда (8 януари) тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли протеста на заместник-главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Христо Манчев за обявяване нищожността на решението на АП за избор на виенското дружество Вива Венчърс за купувач на телекома. Ден по-рано (вторник, 7 януари) същите трима върховни магистрати отхвърлиха две други жалби по същата сделка - този път на Вива Венчърс. В молбата, внесена на 27 декември миналата година във ВАС от адвокатите на избрания купувач, се иска прогласяване на нищожността на постановлението на Върховната касационна прокуратура (ВКП) от 6 декември 2002 г., с което бе спряна процедурата по продажбата на БТК поради опасения за извършване на престъпление съгласно чл. 180 и 185 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Магистрати обясниха, че не са компетентни да се произнесат по това искане и го оставиха без разглеждане. В определението им се отбелязва, че съгласно разпоредбите на НПК, постановления на прокурора се обжалват пред по-горния прокурор (в случая това е единствено главният прокурор - б.ред.), а жалбата се подава чрез органа, който е издал постановлението, или направо на прокурора, който е компетентен да я разгледа. И за да изпълнят законовите разпоредби, върховните магистрати изпратиха във Върховната касационна прокуратура препис от молбата на жалбоподателя и от своето определение. Не така стоят обаче нещата с втората молба на Вива Венчърс - ВАС да постанови предварително изпълнение на решението на шефа на Агенцията за приватизация за избор на австрийското дружество за купувач на телекома (иска се всъщност преговорите за БТК да продължат незабавно и сделката да бъде финализирана независимо от актовете на други съдебни инстанции). Върховните магистрати отхвърлиха тази молба като неоснователна и така отново върнаха топката в полето на Върховната касационна прокуратура. В момента само тя и главният прокурор могат да възобновят спряната сделка, и то едва след аргументирано отхвърляне на всички сигнали за евентуално извършване на престъпление. Ще припомним, че касационните прокурори бяха сезирани за нарушенията на 2 декември 2002 г. от група депутати на ОДС, които твърдяха, че Вива Венчърс не отговаря на изискванията за купувач на БТК, описани в приетата от парламента стратегия и формулирани в специално решение на АП. Те заявяваха още, че виенското дружество е закупило документи за участие в наддаването, преди да бъде регистрирано. Синята опозиция изтъкваше и, че са налице достатъчно данни за извършване на престъпление от страна на министрите Николай Василев, Пламен Петров, Николай Свинаров, Милен Велчев и на изпълнителния директор на приватизационната агенция Апостол Апостолов. Дни по-късно Върховната касационна прокуратура спря преговорите за БТК, като заяви, че може да се стигне до сключването на неизгодна сделка, което е престъпление по чл. 220 от Наказателния кодекс (НК), и до нарушаване на служебните задължения с цел постигане на облага за себе си или за другиго, което е престъпление по чл. 283, б. а от НК.В никой от съдебните закони обаче няма фиксиран срок за приключване на прокурорска проверка (пък било то и на ВКП или главния прокурор). Според председателя на парламентарната икономическа комисия Валери Димитров, който впрочем е един от най-добрите наши юристи по търговско право, проверката на ВКП би трябвало да приключи в разумен срок. Само че колко е той никой не се и осмелява да прогнозира. Абсурдно би било да се предрича и изходът от прокурорската проверка. Но още на 8 януари, часове след като ВАС отхвърли прокурорския протест за обявяване нищожността на избора на Вива Венчърс, от виенското дружество официално заявиха очакванията си в скоро време да бъде постановено продължаване на преговорите. Решението на висшите магистрати пък бе определено като знак за изрядността на сделката за приватизацията на БТК. На по-различно мнение са юристите, неангажирани пряко с продажбата на телекомуникационната компания. Те смятат, че както самото решение, така и юридическите анализи и заключенията на тримата върховни магистрати по сделката за телекома могат да станат основа за нови съдебни дела. (Извадки от решението на тричленния състав на ВАС публикуваме отделно.)Оттук насетне възможностите са няколко. Освен във Върховната касационна прокуратура със сигурност съдебната сага за БТК ще продължи и във Върховния административен съд. Председателят на ИНТЕРНЕТ-общество Вени Марковски оспорва пред петчленен състав на ВАС отхвърлената през ноември 2002 г. негова жалба срещу избора на австрийското дружество. Да не изключваме и възможността в 14-дневен срок да бъде обжалвано решението на тричленния състав на ВАС от 8 януари. Според запознати може да се очаква и внасянето на нов протест. Пак от заместник-главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Христо Манчев, но с различно искане: сделката за телекома да бъде обявена за незаконосъобразна (т.е. унищожаема). Аргументите за подобен протест подробно са разписани в съдебното решение на Върховния административен съд от 8 януари. Друг е въпросът дали те наистина ще бъдат използвани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във