Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БТК - ИЛИ НА ВИВА, ИЛИ ДЪРЖАВНА

Абсурдите около приватизацията на БТК станаха толкова много, че като нищо сделката може да влезе в Гинес. И то не само в един от разделите на световната книга за рекордите. Безпрецедентни в случая са както поредицата от взаимнозастъпващи се съдебни дела, решения и определения, така и криволиците на самата приватизационна процедура. Съобщения в някои от медиите определиха продажбата като по-скоро политическа и забъркаха в интрига както премиера Симеон Сакскобургготски и заместничката му Лидия Шулева (наблюдаваща приватизационното ведомство), така и лидера на ДПС Ахмед Доган. Други пък замесиха името на финансовия министър Милен Велчев. Кулминацията на поредния екшън бе в четвъртък (4 септември), когато от АП съобщиха за докладната записка на изпълнителния директор на ведомството Илия Василев, изпратена същия ден до членовете на надзорния съвет. В нея се казва, че към момента на парафиране на стария приватизационен договор и съпътстващата документация, което бе извършено на 14 август, избраният купувач за БТК Вива Венчърс не е представил банкова гаранция за обезпечаване на инвестиционните си намерения. В докладната записка пише още, че в работната група по националната сигурност не е постигнато съгласие за одобряване на текстовете, които определят задълженията на инвеститора по отношение на класифицираната информация, ангажиментите му за модернизация и поддръжката на съоръженията, свързани с отбраната и националната сигурност, както и за предоставянето на услуги за нуждите на държавата. Затова и част от документите по сделката с Вива не са двустранно парафирани до 3 септември - крайният срок, определен с решение на Изпълнителния съвет на АП.На 4 септември надзорниците се събраха, за да обсъдят въпросния документ. Въпросът сега бил дали договорът с подобрените параметри е нов или стар. Това трябвало да реши изпълнителното ръководство на ведомството, което единствено можело да подпише сделката, съобщи член на надзорния орган. А само ден по-рано представителите на регистрираното във Виена дружество бяха на път да гръмнат шампанското. Електронните медии и у нас, и зад граница единодушно обявиха, че българският съд е дал БТК на Вива Венчърс. Визираше се определението на тричленен състав на Върховния административен съд от 3 септември, в което еднозначно бе записано, че договорът с Вива Венчърс е одобрен от надзорния съвет на АП с мълчаливо съгласие още на 15 август. Последният развой на събитията предизвика множество юридически спорове. Дончо Хрусанов, професор по административно право и административен процес в Софийския университет, коментира за в. БАНКЕРЪ: БТК е продадена на Вива Венчърс, и то по силата на стария договор (парафиран още на 21 март 2003 г. - бел. авт.). И ако купувачът е недобронамерен, той може и да не подобри параметрите на сделката. Според проф. Хрусанов именно този договор и обстоятелствата около него са обект на съдебните решения и на тричленката, и на петчленката на ВАС. Двата съдебни състава установиха, че всички необходими документи и банкови гаранции, изисквани според закона, стратегията и процедурата за приватизация на БТК, са налице (включително и изискваните валидни банкови гаранции). След мълчаливото одобрение на сделката от нодзорниците, което стана факт на 15 август, съответните длъжностни лица са задължени да изпълнят решението на Върховния административен съд - т. е. да подпишат договора за продажбата на телекома, смята проф. Хрусанов. Междувременно още на 3 септември Вива Венчърс официално подчерта, че поддържа всичките си досегашни предложения за подобряване на офертата си. За в. БАНКЕРЪ адвокатът на виенското дружество Иван Тодоров отбеляза, че представените от Вива банкови гаранции са съответствали напълно на изискванията на АП - и като вид, и като размер, и като срок. Ние нееднократно удължавахме срока на банковите гаранции и няма никакъв проблем отново да подновим тази, която е изтекла на 17 май, каза юристът с уточнението, че това ще стане, ако бъде поискано официално от АП.Що се отнася до съобщението за непостигнато съгласие в работната група по националната сигурност, адвокат Тодоров е категоричен, че всички клаузи са договорени, което е фиксирано и в съответния протокол.Турският консорциум Коч холдинг/Тюрк телеком в момента е пасивна страна по сделката и не би могъл да реагира, подчерта пък неговият адвокат Сергей Пенев: Мисля, че целият проблем по продажбата тръгва от факта, че през май в надзорния съвет е внесена една порочна сделка (с неперфектни документи). Пред надзорниците е представена неокомплектована документация, после тя се променя, допълва, доуточнява, доразписва... Това, както и множеството съдебни решения, според Пенев, правят сегашната ситуация много сложна и комплицирана. И то не само от правна гледна точка, но и от фактическа. Затова една от реалните възможности пред консорциума била да се оттегли от сделката. В свое прессъобщение Коч холдинг/Тюрк телеком официално заяви: Няма да предприемаме никакви по-нататъшни стъпки, свързани с приватизацията на БТК, докато компетентните да вземат решение органи и лица в България не елиминират неяснотите по процедурните и правните аспекти на сделката.В крайна сметка всички инстанции насочват топката към шефа на АП Илия Василев. Евентуалният му отказ да изпълни решението на петчленката на ВАС и да подпише продажбата би означавал прекратяване на сегашната процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във