Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БРП ОЧАКВА ПЕЧАЛБА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Параходство Българско речно плаване ЕАД отсега прогнозира, че ще изпрати тази година с печалба от 580 хил. лв., съобщи изпълнителният директор на дружеството Драгомир Кочанов. Подобно очакване звучи доста оптимистично, като се има предвид, че от няколко години дружеството не е реализирало печалба. Според неодитирания му отчет загубата за миналата година е 164 хил. лв., а през 2002 г. тя е била със стряскащия размер от 1.1 млн. лева. Именно тези негативни резултати бяха причина за слабия интерес към акциите на параходството, които от 16 февруари се продават срещу компенсаторки на борсата. Приходите от продажби на дружеството към края на 2003 г. са били 16.9 млн. лв., но се очаква през тази година те да се увеличат с 600 хил. лева. Задълженията на дружеството към бюджета са 153 хил. лв., а персоналът му има да получава заплати за 213 хил. лева. Най-много обаче параходството дължи на доставчиците - 1.9 млн. лева. Параходството е превозило през миналата година 1.2 млн. тона товари. Най-често транспортираните стоки са въглищата, рудите и металите. Малък дял се пада и на зърнените храни и торовете. За първи път за последните 12 години превозваните стоки са повече от тези, които параходството е товарило на своите кораби преди през 1992 г. да бе наложено ембаргото в Югославия. Корабоплававнето през Сърбия се облекчи едва в началото на 2002 г., а западната ни съседка се включва в така нар. източно направление, което БРП обслужва. В него влизат и курсовете, които корабите правят до Украйна, Молдова и Румъния. Те формират 78.8% от целия му товарооборот, а стоките са предимно суровини за българската енергетика и металургия. Останалата продукция най-често достига до пристанищата на Унгария, Австрия, Словакия и Германия. Съществено значение имат и стоките, в чийто пласмент България се явява само посредник. Превозва се зърно от Унгария за Румъния и Германия, както и кокс и руда между Украйна и Сърбия. Относителният дял на транзитните товари достига 11.4 процента. Стоките, които параходството превозва, заемат 38% от общия внос и 28% от общия износ на България. Към края на миналата година активите на БРП възлизат на 7.6 млн. лв., като основна част от тях (5.6 млн. лв.) са плавателни съдове. Увеличаването на оборота принуждава дружеството да наема допълнително или да закупи кораби. Флотът на БРП в момента се състои от 18 самоходни кораба и 124 несамоходни (шлепове). БРП планира да закупи през 2004 г. два използвани кораба с кредит от 1.2 млн. евро. Скоро ще приключи модерният кораб Г. Мамарчев. Най-големите конкуренти на параходството са украинските превозвачи Укречфлот и УДП. Те имат стабилно изградени връзки с големи производители на въглища и руда в Украйна. Нещо, с което българската компания не може да се похвали. Шансът на нашия корабен превозвач е, че украинските фирми отказват да превозват руски стоки и те остават за българския флот. каре:Миноритарният пакет от 30% от капитала на БРП бе предложен на фондовата борса на 16 февруари. Акциите ще се продават до 29 март, като минималната цена на една бройка е 87 лв. в компенсаторки. Посредникът, който ги пласира, е Булброкърс. Ако липсва интерес към тях, цената им може и да се намали.Министърът на транспорта и принципал на дружеството Николай Василев увери бъдещите инвеститори, че след продажбата на 30-процентния пакет ще свика общо събрание, на което да се избере техен представител в съвета на директорите.Мажоритарният пакет пък ще бъде продаден чрез конкурс, когато парламентът приеме стратегията за приватизацията на дружеството. Това е необходимо, тъй като БРП е включен в списъка на предприятията, които имат значение за националната ни сигурност. Засега обаче няма индикации, че документът ще бъде приет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във