Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БРОКЕРС ГРУП ИЗЛЕЗЕ ОТ ИГРАТА ЗА ПОЛОВИН ГОДИНА

Инвестиционният посредник Брокерс груп няма да може да извършва сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове през следващите шест месеца. Така Комисията за финансов надзор реши да накаже посредника за 11-те акта, които са му издадени, за нарушения на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Според представители на надзора наказанието има за цел да защити интересите на инвеститорите и да осигури стабилност при търговията с ценни книжа. Представители на Брокерс груп заявиха, че вече са обжалвали 11-те акта и попитаха, ако жалбите им бъдат приети, кой ще плати пропуснатите ползи на компанията за времето, през което тя е била отстранена от търговията. Едно от нарушенията на посредника е, че е забавил изпълнението на три поръчки за покупка на акции на дружеството Формапласт. Те били дадени на 27 ноември миналата година и изпълнени чак на 2 декември (обикновено офертите се подават още на следващия ден). В наредбата, която урежда дейността на посредниците, ясно е посочено, че поръчките трябва да се изпълняват при първа възможност и по реда на постъпването им. След това същите клиенти, дали други поръчки, които били изпълнени преди първите. Обяснението на изпълнителния директор на Брокерс груп Даниела Пеева е, че в офиса на компанията постъпват многобройни искания от страна на клиентите, чиято обработка отнема много време. В рамките на година и половина това е второто отстраняване на инвестиционния посредник от търговията. През април 2003-а Централният депозитар отне временно членството му в него заради продажбата на голямо количество компенсаторни записи от област Монтана. За тях се твърдеше, че са издадени с фалшиво пълномощно. Заради това Агенцията за приватизация прекрати договора на инвестиционния посредник Брокерс груп за продажбата на пул Химко на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във