Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БРИТАНЦИ ОКАЗВАТ НАТИСК ВЪРХУ ОДИТОРИ И МИНИСТРИ

ИДЕС ОЧАКВА ПОДКРЕПА ОТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ И МИЛЕН ВЕЛЧЕВНавръх професионалния му празник - 15 април, одиторското съсловие в България се оказа разкъсано от противоречия. Институтът на дипломираните експерт- счетоводители (ИДЕС) пък е изправен пред необходимостта да брани позициите си на независима одиторска организация в страната. Заплахата за института идва от добрата стара Англия и по-точно от британската Ей Си Си Ей (АССА) - неправителствена организация на счетоводители от Острова. Освен че обединява интересите им и контролира качеството на услугите, които те предлагат, Ей Си Си Ей обучава и счетоводители от други държави, като след успешно полагане на изпитите им издава сертификати и от тази дейност разбира се печели. Сред нейните възпитаници има и около стотина българи - някои от които са в тесни роднински и приятелски връзки с висши държавни чиновници и банкери. Само че в сертификатите на Ей Си Си Ей има един малък, но съществен недостатък - те не дават на притежателя им права на одитор в България. С други думи, обучаваните от британската организация български граждани, колкото и блестящи да са като специалисти, не могат да проверяват и заверяват счетоводни отчети у нас. Точно този недостатък на Ей Си Си Ей се заема да отстрани директорът на Корпоративно развитие за Централна и Източна Европа Саймън Томпсън. Първите стъпки, които той предприема още през октомври 2003 г., са в духа на най-изисканите традиции на британската дипломация. Томпсън влиза в контакт с шефовете на ИДЕС и се опитва да сключи споразумение с българския институт за взаимно признаване на дипломите издадени от института и сертификатите на Ей Си Си Ей. Но предложението, което той изпраща на 10 октомври 2003-а, озадачава ИДЕС, тъй като Томпсън настоява възпитаниците на Ей Си Си Ей да бъдат освободени от всички изпити на ИДЕС с изключение на два - Търговско право и Данъчно и социално осигуряване. От българските одитори обаче се очаквало да полагат всички изпити на Ей Си Си Ей, с изключение на четири - Финансово счетоводство, Управленско счетоводство, Бизнес законодателство и Данъчно облагане на бизнеса. Това се оказало неприемливо за българските одитори, тъй като положението им със дипломантите на британското сдружение не е равнопоставено. Шефовете на ИДЕС проверяват и статута на Ей Си Си Ей в Англияс цел да разберат дали ако дипломите на българските експерт-счетоводители бъдат признати от тази организация, те ще имат право да извършват одит на дружества на Острова. Не че някой ще им даде такава възможност, но въпросът е принципен. Ето защо управителният съвет на ИДЕС изпраща писмо до сродния Институт на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс с молба да им се отговори какви права имат питомците на Ей Си Си Ей на британския финансов пазар. Отговорът се оказал дипломатичен и доста озадачаващ. В писмото си до ИДЕС директорът по международната дейност на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс Джийн Етридж заявява, че неговата организация не признава квалификацията на Ей Си Си Ей за равностойна на своята. Но пък се уточнява, че за да бъде получен статут на одитор трябва да се подаде молба пред Призната надзорна организация (Recognised Supervisory Body). А такива организации във Великобритания, според Закона за компаниите от 1989 г., са цели пет: Институтът на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс, Ей Си Си Ей, Институтът на експерт-счетоводителите на Шотландия, Институтът на експерт-счетоводителите на Ирландия и Ей Ей Пи Ей. А иди, че разбери дали ако ИДЕС и Ей Си Си Ей взаимно си признаят дипломите, българските експерт-счетоводители автоматично ще получат одиторски права във Великобритания. Още повече че законодателството там е изградено на съвсем други принципи (във Великобритания и САЩ действа прецедентното право) от тези, които важат в Европа и в частност в България, където се прилага континенталното право.Допълнителните проверки, които прави ръководството на ИДЕС, затвърждават мнението му, че евентуалното признаване на дипломите на българските експерт-счетоводители от Ей Си Си ЕЙ няма да им даде възможност да одитират счетоводни документи във Велокбритания. Заключението на ИДЕС е, че за Англия и Уелс това имат право да сторят членовете на Институтът на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс, за Шотландия - Институтът на експерт-счетоводителите на Шотландия, а за Ирландия - Институтът на експерт-счетоводителите на Ирландия. С други думи, оказва се, че одитът е една национална професия.Образованието също е проблемпред сключването на споразумение между ИДЕС и Ей Си Си Ей за взаимно признаване на квалификацията. Във Великобритания всеки, който има средно образование, може да положи изпитите на Ей Си Си Ей и да получи сертификат от нея. В България обаче за среднист е немислимо дори да вземе диплом за одитор от ИДЕС. Висшето образование е задължително условие, за да бъде допуснат един кандидат до изпитите на българския институт на дипломираните експерт-счетоводители. При това положение е напълно резонно всички дипломанти на ИДЕС, без изключение, да имат висше образование. Точно тези съображения са изказани в писмото на председателя на УС на ИДЕС Симеон Милев, което той изпраща на Самиън Томпсън на 12 ноември 2003 година. В него се казва: За да кандидатства за сертификат на Ей Си Си Ей едно лице, не е необходимо то да има висше образование, което е неприемливо съгласно изискванията на българското законодателство - чл. 16 от Закона за независимия финансов одит. Това е едно изрично изискване, което не може да бъде пренебрегнато и което е в съответствие с практиката в Германия, Франция и други европейски страни. Ние разбираме, че правната система на Обединеното Кралство се базира на Общоприетото право, докато нашата се базира на Континенталното право, но това не променя факта, че ние трябва да спазваме изискванията на нашето законодателство.В отговора, който получихме от ICAEW (бел. ред - това е английската абревиетура на Институтът на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс) е посочено ясно, че те не признават квалификацията на АССА (Ей Си Си Ей) като равна на тяхната. Те посочват също, че АССА е признато квалифициращо тяло и признато надзорно тяло в Обединеното Кралство, но в светлината на параграф 9 от Закона за независимия финансов одит ние считаме за сродни на нас организации в Обединеното Кралство Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители на Шотландия (ICAS).Като последица от такъв договор за взаимно признаване лицата със сертификат от АССА ще имат правото да практикуват в България, но членовете на ИДЕС няма да имат правото да практикуват в Обединеното Кралство, подчертава Милев в писмото си до Томпсън. Със споменатите аргументи той го уведомява, че ИДЕС отклонява предложението на Ей Си Си Ей за подписване на споразумение за взаимното признаване на дипломите.Томпсън реагира като ужилен на този отказ и се опитва да лобира пред изпълнителната власт, като, представете си, я моли да принуди ИДЕС да признае сертификатите на Ей Си Си Ей. Явно той е решил, че най-лесно ще пробие през вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, тъй като именно до него през февруари 2004-а изпраща писмо с молба съдържанието му да бъде сведено до знанието на Министерството на финансите. Обръщението към Николай Василев наистина започва сърцераздирателно: Пиша Ви това писмо с молба за съдействие от името на членовете на Ей Си Си Ей в България, които понастоящем са изключени от одиторската професия в България от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Това засяга около 100 български членове на Ей Си Си Ей - млади, блестящи, добре образовани счетоводители и одитори, които представляват бъдещето на тези професии във вашата страна. Ако на българите им бъде попречено да практикуват в България, те просто ще напуснат и ще работят в чужбина, се казва в обръщението на Томпсън. Точно на това място се предполага, че вицепремиерът Василев ще изпадне в ужасще започне да си скубе косите и да запали телефоните на Милен Велчев, за да го убеди да накара ИДЕС да признае възпитаниците на Ей Си Си Ей за одитори. Томпсън дори е предложил три варианта как да стане тази работа: 1.Вместо да подписва договор с ИДЕС, Ей Си Си Ей да подпише договор директно с Министерство на финансите, който да договаря взаимно признаване между квалификацията на Ей Си Си Ей и българската счетоводна и одиторска квалификация. Това ще позволи на членовете на Ей Си Си Ей да бъде даден статут на регистрирани одитори съгласно чл.21 от Закона за независимия финансов одит.2. Да бъде променен и допълнен Законът за независимия финансов одит и да бъде включена клауза, която директно признава квалификацията на Ей Си Си Ей като аналогична на българската квалификация.3. Министерство на финансите и/или друга правителствена организация в България да окаже натиск върху ИДЕС да подпише директно договор с Ей Си Си Ей, което ще позволи на членовете на Ей Си Си Ей да придобият статут на регистрирани одитори съгласно чл.21, крои схеми Томпсън.С две думи, въпросният чужденец настоява изпълнителната власт да се намеси грубо в работата и правомощията на една независима обществена институция, която е създадена със закон. И искането за това грубо вмешателство е само едно - да се даде бизнес в ръцете на стотина граждани. Интересно как биха окачествили англичаните евентуален подобен натиск върху някоя от одиторските им организации. Дали ще изпаднат в умиление, или ще надигнат глас, че това е липса на възпитание, наглост..., а може би нещо повече. Защо например Саймън Томпсън не лобира пред министъра на финансите на Великобритания да бъде приета законова промяна, според която членовете на ИДЕС да бъдат признати за одитори на Острова. Тогава без съмнение българските експерт-счетоводители сами ще предложат на Милен Велчев да промени закона по искания от Томсън начин. А що се отнася до българите, които имат сертификати от Ей Си Си Ей, след като те са млади, блестящи и добре образовани счетоводители, за тях ще е детска играчка да издържат изпитите на ИДЕС и да получат от Института дипломи на одитори. Всъщност това като че ли е най-чистият начин възпитаниците на Ей Си Си Ей да получат права на експерт-счетоводители в България и без проблеми да упражняват одиторската професия у нас. Все пак ИДЕС отказа да издаде диплом без положени изпити дори и на известния на всички счетоводители проф. Иван Душанов. Едва ли някои от стоте блестящи възпитаници на Ей Си Си ЕЙ ще си позволи да претендира, че има повече заслуги към счетоводната професия у нас от мастития преподавател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във