Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОРСОВИ КОМПАНИИ СЕ БОРЯТ ЗА ПРИЗНАНИЕ

Вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева ще връчи на една от публичните компании, които се търгуват на фондовата борса, приза за най-добро корпоративно управление. Това ще стане на 4 ноември. През миналата година тази привилегия бе предоставена на министъра на транспорта и съобщенията Николай Василев, а наградата попадна в ръцете на туристическото дружество Албена, което всъщност е и първият й носител. Организатор на конкурса е Асоциацията на инвеститорите. Дружеството с най-добро корпоративно управление ще бъде избрано от 13-членно жури, в което участват заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова и изпълнителният директор на фондовата борса Георги Драйчев. То ще избира победителя сред 12 номинирани компании, по-голяма част от които са включени в борсовия индекс СОФИКС. За разлика от миналата година този път сред отличниците по корпоративно управление са и няколко холдингови дружества - Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Холдинг България, Албена Инвест Холдинг и Златен лев Холдинг. Петнадесет дни преди връчването на наградата ще бъде определена шортлиста, в която ще намерят място само пет компании. За всяка от тях журито ще попълни анкетни карти. Критериите, по които ще се оценяват, са 37, както и миналата година. Те са групирани в пет раздела: права на акционерите, управителни, контролни и изпълнителни органи, които носят по най-много точки (25), ангажираност с корпоративното управление, прозрачност, счетоводство и финансов контрол. След това точките, които всеки член на журито е присъдил, ще се сумират, за да се определи победителят. Максималният брой, който може да събере един участник, е 100 точки. Показател за нивото на корпоративното управление у нас са 52-те точки, с които Албена АД спечели приза миналата година. Според председателя на Асоциацията на инвеститорите Стою Недин сега то се е повишило, макар и не в желаната степен. Опитът от 2003 г. сочи, че в това отношение най-зле се справят дружествата, чийто мажоритарен собственик е държавата. Най-слабите места на корпоративното управление в България са механизмите за гарантиране на правата на миноритарните акционери, както и неособено прозрачните решения, които вземат мениджърите и собствениците. Практиката да се уведомяват миноритарните акционери навреме и изчерпателно за настъпилите промени в дружеството все още не се е утвърдила, но, както се казва, никога не е късно. Това е и една от целите на този конкурс - да утвърди принципите на прозрачност, коректност и информираност, за да се защитят интересите на инвеститорите в акции, което ще стимулира и развитието на капиталовите пазари у нас. За да бъде изпълнена по-добре тази задача, Асоциацията на инвеститорите е решила да извършва превантивен мониторинг на корпоративното управление всеки месец. Това на практика означава, че ще се прави оценка на отделните компании по 37-те критерия, които лежат в основата и на годишната награда. Влияние върху крайния резултат ще имат и различни събития в дружеството през съответния период. Промяната в собствеността на едно предприятие например може да бъде коментирана от гледна точка на това дали в него е влязъл лоялен акционер и как появата му би се отразила върху по-нататъшното развитие на компанията. Ежемесечното оценяване на корпоративното управление на отделните компании ще се извършва от Асоциацията на инвеститорите и ще даде основата за годишния избор. Смисълът на всичко това е дългосрочните инвеститори да се ориентират къде е най-добре да вложат парите си и на кои мениджъри могат да се доверят. А както е известно, именно това движи цените на акциите на дадена компания нагоре или надолу. Според Стою Недин пазарът реагира незабавно на отчетите, които се предават в Комисията за финансов надзор и в БФБ-София. Оценката, която ще се прави на корпоративното управление на публичните дружества, ще дава по-детайлна картина за състоянието на съответното дружество, както и за движението на цените на книжата за относително по-дълъг период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във