Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОРСАТА ИЗЛИЗА НА ПЕЧАЛБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ ТРИ ГОДИНИ

Главният изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК Владимир Владимиров, съветникът на икономическия министър Лидия Шулева - Атанас Бангачев, и лондонският банкер Филип Пашов са новите попълнения в съвета на директорите на Българска фондова борса. С тези промени, гласувани от акционерите й на общо събрание, проведено на 4 септември, директорският й борд се увеличи от шест на девет души. В управлението на фондовия пазар вече са представени както държавните институции, така и частният бизнес, заяви изпълнителният директор на БФБ Георги Драйчев. Изпълнителният директор на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев и членът на управителния съвет на Пощенска банка Асен Ягодин пък бяха избрани за членове на комисията, създадена по чл.26 от Закона за публично предлагане на ценни книжа към Българската фондова борса. Тя има съвещателен глас по важни въпроси, като например изключване на членове на борсата и други. Акционерите гласуваха и промени в нейния устав, които са съобразени с измененията в Търговския закон. Разширеният състав на съвета на директорите бе упълномощен да се разпорежда с активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от балансовото му число. Борсата продаде миналия месец многострадалната сграда на площад Възраждане срещу 1.65 млн. лв. на фирмата Централ 52, която е собственик на столичния хотел Централ. Управителните органи на БФБ ще й търсят нов дом в идеалния център на София с площ, не по-малка от 500 кв. м, за да е удобна за дейностите на тържището. В момента БФБ се помещава в сградата на КНСБ, за което плаща наем на синдикалната организация. Размерът му бил конфиденциална информация. Българската фондова борса отчете за 2002 г. печалба от 180 хил. лв., която ще отиде за покриване на по-голяма част от загубата от 1999 г. в размер на 190 хил. лева. Тя излиза на печалба за първи път от три години. Очакванията са, че БФБ ще приключи 2003 г. с двойно по-голяма печалба, но тя отново ще бъде разпределена за покриване на минали загуби (в момента те са 220 хил. лева). Приходите от дейността на БФБ за 2002 г. са 1.28 млн. лева. Прави впечатление голямата сума на свободните средства на борсата - 811 хил. лева. Георги Драйчев поясни, че тези пари са вложени в депозити и в държавни ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във