Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОЛНИЦИТЕ ИЗТОЧВАТ ЗДРАВНАТА КАСА, НО ТЪНАТ В ДЪЛГОВЕ

Болниците в страната тънат в дългове и в същото време Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) регистрира лавинообразно нарастване на средствата, изплащани на лечебните заведения по клиничните пътеки. Това показва анализът на състоянието на здравните заведения и разходването на бюджета на НЗОК. Към началото на април задълженията на болниците възлизат на 90 млн. лв., като 70% от тази сума са за доставени лекарства, съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев. Дългове за близо 30 млн. лв. са вече просрочени, което означава, че лечебните заведения ще трябва да плащат и наказателни лихви. По данни на здравното министерство само общинските болници имат да плащат 20 млн. лева.В момента разходите на болниците се изплащат от републиканския бюджет и от НЗОК. Субсидията, която отпуска хазната, се определя от броя на преминалите през дадено болнично заведение пациенти и от средната стойност на лечението. Размерът на средствата, плащани от НЗОК, зависи от сумата на пациентите по отделните клинични пътеки, регламентирани в Националния рамков договор. При определянето на субсидията се взема предвид и броят на лицата, които са повторно приети в болницата за лекуване на едно и също заболяване. Ако техният брой е по-голям, парите, които взема болницата за повторното лечение, намаляват наполовина. Предвижда се от 2006 г. НЗОК да покрива напълно разходите за болничната помощ. Анализът на натрупаните дългове показва, че общинските болници са по-добри мениджъри на средствата, които получават от НЗОК и от Министерството на здравеопазването. Големите лечебни заведения реализират повече по обем лечебна дейност от планирания в бюджета и това води до натрупване на дългове, смятат експертите от здравеопазването. За покриването на непредвидените разходи са създадени два фонда за малките и за големите болници. През миналия месец от тях за 405 малки болници са преведени 1.5 млн. лв., а за 12-те големи структурноопределящи лечебни заведения - 10 млн. лв, но тези средства не промениха сериозно финансовото им състояние.Източването на парите от НЗОК, според експертите, става чрез отчитане на неизвършена дейност или чрез назначаване на изследвания, които не са необходими. В доклада си за изпълнението на бюджета на касата за миналата година Сметната палата посочва, че използваното за изпращане на пациентите в болниците Направление за хоспитализация дава възможност за извършване на злоупотреби. Според одиторите в този документ е предвидено пациентът да полага подписа си само при приемането в лечебното заведение, но не и при напускането. Регламентирано е, че болният се подписва само в първата част на документа, но не парафира основния раздел, където се описват поставената диагноза и извършените манипулации по време на лечението. По този начин болниците можели да надписват манипулации и медикаментозно лечение, които в действителност не са извършени. От началото на годината касата регистрира сериозно нарастване на извършените аборти по лекарско предписание, лечението на пневмонии, на сърдечната недостатъчност и ваденето на сливици. Назначавани са и прекалено много ендоскопски изследвания, смятат здравните експерти. Според Евгений Душков, член на управителния съвет на касата, при обикновена преумора болниците приемат пациента с диагноза сърдечна недостатъчност и отчитат, че е извършено тридневно лечение, а всъщност пациентът е изписан почти веднага. По този начин касата плаща за дейност, която не е извършена. Директорът на НЗОК Иван Букарев обяви, че предвиденият в бюджета на касата средномесечен разход е 69.073 млн.лв, а в момента се харчат със 100 хиляди повече(69.170 млн.). Само за болнична помощ на месец се изразходват с 1.1 млн. над планираното в бюджета за 2004 година. При този темп до края на годината, според Букарев, преразходът на касата ще възлиза на 11 млн. лева. Директорът подчерта, че е планирано през тази година НЗОК да плати за 558 хиляди лечения и до момента е реализирана над половина от тази прогноза - 305 хиляди случая. Преизпълнени са плановете за лечение на почти всички клинични пътеки, с изключение на ражданията. Според Букарев това се дължи единствено на факта, че при ражданията не могат да се извършат документни измами.За да се регулират разходите, според министъра на здравеопазването е необходимо въвеждането на прецизна информационна система и засилването на контрола. В информационния регистър ще се отчита реално извършената дейност и ще се даде възможност да се направят детайлни разчети за средствата, необходими за обезпечаване на лечението по определена клинична пътека. Освен това заплащането на дейността на здравните заведения ще бъде обвързано с това, дали те подават редовно информация за извършените манипулации и лечения, или не. Министърът подчерта, че събирането и обработването на информацията в болниците са доста скъпа процедура, но тези данни ще доведат до по-прецизно планиране на бюджета и адекватно разпределение на средствата между лечебните заведения. В момента се събират данни само за 17 групи заболявания, а това не е достатъчно, за да се правят правилни изчисления за стойността на медико-диагностичните услуги в болниците. В момента, според Богоев, се отпуска еднаква сума за лечението на дадено заболяване и във високотехнологичните, и в редовите болници. В модерните болници обаче лечението струвало по-скъпозащото се използват по-нови методи на лечение и скъпа апаратура, а и защото там работят по-висококвалифицирани специалисти. При въвеждането на системата за диагностично свързаните групи ще се прецизира разходването на средства както от държавния бюджет, така и от НЗОК, смята министърът. Във Франция например сумата, заплащана от осигурителната система за една и съща дейност в различните болници, зависи от качеството на лечението и от оценката при акредитацията.Там няма осредняване на стойността и унифициране на здравните заведения, подчерта Славчо Богоев. При въвеждането на тази система за едно и също лечение в Пирогов ще се заплаща три пъти повече, отколкото в болницата на някое гранично градче например. В момента многопрофилните болници за активно лечение са разделени на пет основни групи, а специализираните са класифицирани отделно. На свой ред директорът на НЗОК Иван Букарев коментира, че болниците трупат дългове, защото за едно и също лечение се плаща на всички лечебни заведения еднакво. Здравните заведения задлъжняват, защото правят по-големи разходи за даденото лечение, отколкото е предвидено да плаща касата. Единствено въвеждането на прецизна отчетна система в болниците и диспансерите ще позволи да се отчита динамиката в появата и лечението на дадено заболяване и ще позволи на здравните експерти да планират правилно разходите по лечение. Директорът на касата обяви, че предстои обстоен анализ на специфичната дейност по клиничните пътеки и на базата на получените резултати ще се определи адекватно заплащане за лечение. Ако се отчете, че за дадено лечение са необходими много повече средства от предвидените, могат да се договорят нови по-високи цени с Български лекарски съюз за отделните дейности, но това все още не се налага. Според Букарев през юли и август работата на болниците намалява и през този период те могат да наваксат натрупаното до момента преразходване на бюджета си. При преговорите по Националния рамков договор за 2005 г. се предвижда да се промени броят и видът на клиничните пътеки, които ще се плащат от НЗОК. Бюджетът на касата обаче няма да бъде увеличен с исканите 30-40% и това ще наложи прецизиране на разходите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във