Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОГ ВИСОКО, КМЕТ ДАЛЕКО..., А ПЪК ФИЛЧЕВ ПИПА МЕКО

ОБЩИНАРИТЕ МИЛОЗЛИВО ХРАНТУТЯТ СОФИЙСКА ВОДА АДИнвестираме в бъдещето на София. Инвестираме разумно. Клиентите ни са на първо място - инвестираме, за да им осигурим по-добро обслужване. Ние сме открити и честни. София е нашият дом.Из посланието на Софийска вода АД до столичните гражданиДори и да си повтарят като мантра това послание от сайта на Софийска вода в следващите двайсет години, столичани пак няма да повярват в добрите намерения на фирмата, на която са поверени водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води. Няма как да го направят, научавайки, че от 1 октомври ги очаква ново покачване на цената на водата и вместо досегашните 0.698 лв. за кубик ще плащат по 1.20 лв. без ДДС. Едва ли вярват в добронамереността на Софийска вода и жителите на над 40 населени места около София, в това число и на елитните квартали Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица, Панчарево и Банкя, които не са включени в инвестиционната програма и едва ли ще видят канализация ... до 2025 година. Че концесията е неизгодназа столичани, стана ясно още миналата година, когато патриоти от местния парламент се заклеха, че ще развалят договора, сключен на 23 декември 1999 година. Създадена бе и временна комисия, оглавявана от Иван Нейков от СДС, чието становище бе категорично, че по-нататъшното продължаване на концесионния договор в сегашния му вид е неизгодно за гражданите на Столична община и Столичният общински съвет има достатъчно основания да се произнесе за прекратяването му. Година по-късно той не само че не е прекратен, но и буква от него не е променена. А мандатът на излъчената комисия по преговорите (с председател Николай Желев от СДС) да стори това изтече на 31 май. Постигнаха се някакви споразумения в края на миналата година, но впоследствие Софийска вода се отрече от тях и юридически концесионният договор е същият. Към днешна дата преговорите са в тупик, отбеляза пред в. БАНКЕРЪ Иван Николов от ДСБ. Колегата му Мичо Райковски от групата на БСП е по-категоричен. Действията по преговорите само потвърдиха нашето становище, че концесионният договор трябва да бъде анулиран, тъй като не се постигат заложените в него нива на обслужване на потребителите и размерът на инвестициите до момента е далеч под обещания. Предлагат се някакви промени на договора, но те в никакъв случай не защитават интересите на Столична община, подчерта Райковски. Само че на нито една от политическите сили, представени в местния парламент, не й стиска да внесе предложение за анулиране на концесионния договор и да го отстоява докрай. А основания има колкото щешПодписвайки договора Софийска вода АД, поема ангажимента да намали наполовина загубите на вода до шестата концесионна година, а до 2025-а те да бъдат сведени до 2 процента. Не е тайна, че тези загуби бъркат директно в джоба на потребителя. Те се плащат от абонатите на дружеството, тъй като ценообразуването включва разходите по доставката на цялото количество подадена вода. До миналата година неотчетените водни количества (физическите и търговските загуби) са намалени от 65 на 62.6%, въпреки че по договор те трябваше да паднат до 32 на сто през 2006 година. Операторът е далеч от постигането на този резултат, обобщават от Омонит ООД, натоварено да следи изпълнението на концесионния договор. Тази констатация ще бъде отбелязана в доклада за дейността на Софийска вода АД през четвъртата концесионна година, който се очаква да бъде официално оповестен в края на месеца. В същото време Софийска вода е изпратила предложение в Столичния общински съвет неотчетените водни количества да паднат до 38% до 2011 г. и този процент да бъде валиден до края на концесията вместо договорените 11 на сто. Търговските загуби на вода като обем се формират от разликата между подадената и фактурираната вода. Подават се 240 млн. куб. м, а едва 90 млн. кубика от тях се фактурират. Именно тук е разковничето. Ако операторът предприеме мерки за точното измерване и увеличаване на обема на фактурираната вода, разходите му, които са относително постоянни, ще се разпределят на по-голяма база. Така ще падне и цената на водата, която сега се товари неестествено - обясни инж. Петър Павлов, директор Работа с клиенти в Омонит. - Излиза, че редовните потребители са в по-неизгодна позиция. Те плащат и за тези, които са без водомери или крадат вода. За да се елиминират търговските загубиекспертите препоръчват на първо време Софийска вода да подмени приходните водомери във всяка сграда в столицата. Проектът за подмяна на измервателните уреди трябваше да бъде приоритетен. Той бе заложен в първия тригодишен инвестиционен план, но впоследствие дружеството се отказа от него като неефективен. В момента без общи водомери са 18 хиляди от общо 145 хиляди самостоятелни имота, изтъкна инж. Павлов. Софийска вода едва ли ще съумее да изпълни и друг ангажимент по концесионния договор, свързан с намаляването на физическите загуби от изтичането вода по улиците вследствие на силно амортизираната водопреносна и канализационна мрежа. Досега дружеството е декларирало 33.7 млн. лв. инвестиции за подмяна на ВиК-мрежата, от които Омонит е признало едва 18.4 млн. с уговорката, че все още нямат представени документи, доказващи вложенията през 2004 година. По-голяма част от тръбите (близо 800 км от общо 4000 км мрежа) са азбестово-циментови, а другите са стоманени. Първоначално Софийска вода декларира, че до изтичане на срока на концесията ще обнови цялата мрежа. Впоследствие обаче се отметна и обяви, че ще смени само азбестово-циментовите тръбопроводи. За да изпълни обаче и това обещание, е необходимо да подменя 40 км тръби годишно. Нищо подобно не се случва. От 2000 г. досега са подменени едва 2.5 км водопровод и половин километър канализационни тръби. Тези отчайващи темпове навеждат на мисълта, че и тази точка от договора няма да бъде изпълнена. За сметка на това от 1 март 2001 до 1 януари 2004 г. цената на услугите е скочила четири пъти - от 0.545 на 0.698 (без ДДС) за домакинствата и от 0.691 на 0.929 лв. за търговските предприятия с високи нива на замърсяване. Експертите изчисляват, че увеличението за домакинствата е с 59.73% спрямо базовата тарифа на концесионера за срока на концесията, с която той е спечелил търга.Доколко оправдано е това увеличение е трудно да се установи, тъй като концесионният договор не коментира на какъв принцип се формира базовата цена. В документа само е отбелязано, че тя няма да се променя през първите три договорни години, но пък може да се индексира според инфлацията и въз основа на допълнителните експлоатационни разходи на концесионера, невключени в предварителните разчети. Ред в ценообразуването се очаква да внесат бъдещите наредби към влезлия в сила на 20 януари Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Освен че ще се наложи да бъде разработен нов модел за изчисляване на базовата цена на потребяваната вода, ще трябва да се промени и механизмът за корекция на тарифите. Очакванията са, че новата нормативна уредба най-после ще регламентира правилата за работа в сектора и ще внесе баланс между интересите на потребителя и на оператора (ако, разбира се, има как да забравим яловата практика от последните 15 години).Днешните столични съветници, меко казано, са билишокирани от високата възвръщаемост на капитала - около 22%, заложена в концесионния договор - приход, който осигуряват на компанията жителите на София. Те са разтревожени и от финансовото състояние на Софийска вода, която четири поредни години приключва на загуба. Далеч по-обезпокояващо за нас е неизясненото в договора понятие експлоатационни разходи. Под това перо минават всички разходи на концесионера - административни разноски, застрахователни премии, разходи за помещения, данъците и таксите. Не е нормално аварийните ремонти да се считат за капиталовложения и да са част от инвестиционната програма на Софийска вода, посочва общинският съветник от ДСБ Иван Николов. Действително спорен момент еинвестиция ли е пътуване до Лондон и наем на апартаментза член на мениджмънта й. По Международните счетоводни стандарти, въведени и у нас, дружеството има право да го впише като капиталов разход, отнесен към определен проект. Друг е въпросът дали той носи някаква реална полза за града. Затова препоръчахме на общината да предоговори какво е инвестиция по смисъла на концесионния договор, допълва управителят на Омонит инж. Ивета Маринова. Впрочем заключенията на мониторинговата фирма са, че Софийска вода не изпълнява договорните си задължения по отношение на размера и структурата на изискваните инвестиции, една от причините за което е и невъзможността на концесионера да докаже вложенията си. В момента Омонит прави преглед на изпълнението на инвестиционната програма за 2004-а на столичния ВиК-оператор. До края на 2003-та са отчетени 130.217 млн. лв. вложения, от които признати са едва 71.1 млн. лева. Очаква се и в тази посока ред да внесе влезлият в сила през януари Закон за регулиране на водните услуги, който разпорежда ВиК-операторите да разработват бизнес планове за петгодишни периоди с техническа и икономическа част, които ще съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма. А докато подзаконовата уредба бъде готова, столичните общински съветници трябва да решат необходимо ли е, или е зло акционерно дружество Софийска вода? И какво ще спечели общината, ако го загубикато партньор? По мнението на мнозина експерти е по-добре концесията незабавно да бъде прекратена и да се търси друг оператор. Той обаче ще трябва да погасява част от задълженията на досегашния концесионер с приходите от дейността си. А те никак не са малко. При анулиране на договора по вина на Софийска вода санкцията за дружеството ще е едва 20 млн. лева. Столична община обаче ще трябва да се нагърби с обслужването на кредита от 57.586 млн. лв. от Европейската банка за възстановяване и развитие. В най-мрачния вариант администрацията ще поеме и останалите задължения на концесионера, които възлизат на 90 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във