Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БМФ ДОПИСВА ПРАКТИКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАВОДИ

Купувачът на 75% от новото дружество, което предстои да се създаде, за да поеме управлението на Варненска корабостроителница, бе избран в петък (9 май). Транспортното министерство обаче не пожела да съобщи името му. Четирима бяха кандидатите, които останаха до последния етап от състезанието. Това са финансово-индустриалният концерн АКБ Форес в консорциум с държавната иранска фирма Ираниан шипинг лайн, британските компании Бейкър Инвест и Мадеста Холдингс, както и гръцката Цакос България.С тази сделка хората на Пламен Петров надминаха дори барон Мюнхаузен, който се опитваше да излезе от водата, дърпайки се за косата, като продадоха 75% от нещо, което все още не е създадено и не съществува. Досега битуваше заблудата, че се продават 75% от активите на корабостроителницата. (Флотът купи 100% от активите на фалиралото дружество през април миналата година на цена от 35.5 млн. лева.) Явно малко са хората, които знаят точно какво се продава, тъй като дори в сайта на транспортното министерство многократно бе съобщено, че се търси купувач за дял от активите, а не за процент от акциите. Председателят на директорския съвет на БМФ Славейко Стайков разясни за в. БАНКЕРЪ каква всъщност е схемата за продажба. Първо, ще се избира купувач за мажоритарния пакет от новото дружество, което ще стопанисва в бъдеще активите на фалиралата корабостроителница. След това ще се пристъпи към неговото учредяване. Първоначално то ще бъде с капитал 50 000 лв., като избраният партньор ще държи едва 25% от него. На следващия етап производствените активи на корабостроителницата ще се апортират от БМФ при едно бъдещо увеличение на капитала. Не се предвижда обаче в капитала на новото дружество да се внасят неоперативните активи на корабния завод, сред които има дори стадион. Точният размер на новия капитал ще стане известен, след като вещите лица, назначени от съда, оценят апортираните активи. След тази операция делът на БМФ в капитала на новоучреденото дружество ще нарасне до 99.9 процента. Тогава флотът ще продаде 75% от акциите на дружеството на своя съакционер и стратегически инвеститор, а за себе си ще запази останалите 25 процента.Бъдещият купувач трябва да бъде готов да жертва пакет от 26% от своите акции (които ще са 75%), в случай че не изпълни многобройните условия, поставени от транспортното ведомство (например да реализира оборот от 120 млн. щ. долара в период от три години). Тези акции ще бъдат заложени в Централния депозитар. И ако купувачът се провали, контролът върху тях ще се върне в Параходство БМФ, тъй като партньорът му в новото дружество ще остане само с 49% от капитала. Според Стайков, това е достатъчно силен механизъм за защита на интересите на държавата, затова и не са изисквани други гаранции от бъдещия инвеститор. Единственото допълнително финансово условие към кандидатите е да внесат депозит за участие в конкурса, който ще им бъде върнат, след като надпреварата приключи.Всички тези особености на схемата са описани в проекта за споразумение за учредяване на смесено дружество, което е в основата на тръжната документация. Това споразумение играе и ролята на предварителен договор за бъдещото прехвърляне на 75% от акциите, т.е. то гарантира на купувача, че действително ще придобие активите, за които наддава. В проектодоговора са заложени и основните клаузи от устава на бъдещото смесено дружество. Някои решения - например за увеличение на капитала и за продажба на дълготрайните активи, ще се вземат с единодушие. Според Стайков идеята е през следващите три години да не може да се разпродава имуществото на корабостроителницата. През този период акциите ще бъдат винкулирани, т.е. в случай на продажба бъдещият инвеститор ще бъде длъжен да ги предложи първо на БМФ.Очакваме тези условия да се приемат така, както сме ги предложили, заяви Стайков. Според него, критерий за избор на партньор не е само цената, която предлагат кандидатите. Той обаче не пожела да съобщи кои са другите показатели, според които ще бъдат класирани офертите, като се позова на търговската тайна.Все още остават някои неясноти. Агенцията за приватизация трябва да даде своето разрешение, за да се апортират активите на фалиралата компания в новото дружество. Това разрешение от раздържавителното ведомство е необходимо, тъй като Параходство БМФ е в приватизационна процедура. Според чл.28 от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на такова дружество се забранява да се разпорежда с дълготрайните си активи, без да има разрешение от агенцията. Уточнено е, че забраната влиза в сила едновременно с възлагането на правния анализ на дружеството, което ще се продава. Това условие вече е изпълнено - правният анализ на флота е възложен на ПрайсУотърсхаус Купърс. До момента параходството не е искало от агенцията да му разреши да извърши сделката с активите на Варненска корабостроителница. Според пресаташето на АП Анна Русчева, това искане трябва да се отправи чак след като бъде избран купувачът. Според нея трябва да се знае неговото име, за да бъде одобрена продажбата.Според Славейко Стайков не може да се иска разрешение за нещо, което тепърва ще бъде създадено. Той поясни, че е получено одобрение от АП само за учредяване на новото дружество. Ако АП не даде разрешение за апортирането на активите, цялата процедура просто спира, допълни Стайков.Освен това предстои Параходство БМФ да бъде продадено, така че собственикът на 75% от новото дружество трябва да гадае кой реално ще е бъдещият му партньор в това съдружие. На пръв поглед изглежда, че 25-те процента, които ще си запази държавната компания, са нищо. Но нека не забравяме изискването да се гласува единодушно по важните за дружеството въпроси. Освен това не е изключено новият собственик да се прости с 26% от акциите си, ако не изпълни условията за развитие на корабостроителницата. А след три години най-вероятно флотът вече няма да е под опеката на транспортното министерство. В условията за продажбата има и едно нововъведение, което се дължи именно на предстоящата приватизация. Ще бъде използвана т.нар пут опция, обясни Стайков. Това, според него, е клауза, предвиждаща, че във всеки момент БМФ може да задължи другата страна да изкупи акциите му на определена цена. Тази цена не е предварително фиксирана, а ще се определя по механизъм, за който кандидатите са били информирани. На екипа на Агенцията за приватизация и на консултанта на ПрайсУотърхаусКупърс явно ще се отвори доста работа по проучването на клаузите на сложната операция за продажбата на активите на Варненска корабостроителница.

Facebook logo
Бъдете с нас и във