Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЛИЗО 300 ПАРТИИ СЕ БОРЯТ ЗА ЕВРОКОКАЛА

Когато човек прочете последните два доклада на Сметната палата, остава с впечатлението, че в България има само законотворци и политически партии. В четвъртък, на 27 март, например стана ясно, че близо 300 партии от сутрин до вечер и от здрач до зори коват демократичното настояще и бъдеще на отечеството. Или поне така твърдят техните лидери, като се върнат вечер вкъщи, защото данните, събрани и анализирани в Сметната палата, говорят за нещо съвсем друго. В изпълнение на чл.26 от Закона за политическите партии Сметната палата създаде организация за представяне на отчетите за приходите и разходите на политическите партии, като подготви и изпрати форма на отчет и указания за нейното попълване на 269 партии. Формата на отчет не беше изпратена на 12 политически партии поради липса на данни за адресна регистрация и телефон за връзка - пише в съобщението на палатата, разпратено до медиите в четвъртък (27 март). Като оставим настрана дванайсетте безадресни политически формации (които явно функционират в дълбока нелегалност), положението с останалите е следното: 68 партии са спазили закона и са изпратили в Сметната палата отчетите си в изряден вид, а други 17 са се отчели със закъснение. Трийсет партийни централи не са декларирали нито приходи, нито разходи като доказателство, че работа може да се върши и без разточителни работни обеди (често преминаващи в неофициални вечери) и лъскави автомобили. Всички останали 190 централи, според прессъобщението на Сметната палата, не са благоволили да изпълнят разпоредбите на Закона за политическите партии. Което означава, че техните лидери или не са го чели изобщо, или не им пука за задълженията им по него. В четвъртък Сметната палата рапортува пред обществеността и за още една приключена проверка. За извършен финансов одит на изпълнението на Програма ФАР (BG 9911) Правосъдие и вътрешни работи през 2002 година. Резултатите от тази проверка са изцяло положителни. В жизнерадостното прессъобщение няма и буква за открито нарушение или неизпълнено задължение от страна на МВР и правосъдното министерство, ангажирани пряко със затваряне на преговорната глава Правосъдие и вътрешни работи. В доклада на ревизорите са споменати над 25 нормативни документа и спогодби, разработени от специалистите в двете министерства. Споменати са и средствата, усвоени по програма ФАР за целта - 7.634 млн. евро, което представлява 94.82% от отпуснатите общо 9.5 млн. евро. Дотук всъщност и свършва работата на Сметната палата.Обществото обаче си задава и други въпроси. Като този, че преговорите за присъединяването ни към ЕС са застопорени тъкмо заради главата Правосъдие и вътрешни работи. Което ще рече, че направеното през миналата година е или некачествено, или не е чак толкоз съществено. Защото общата оценка за качеството на работата и на съдебната система, и на МВР е преобладаващо негативна. Въпреки спорадичните потупвания по рамото, които висши полицаи и магистрати получават от чуждоземните си колеги. В случая има и още едно интересно нещо. Не е известно колко пари са усвоили експертите, разработвали Закона за съдебната власт (ЗСВ), приет на 31 юли 2002 г. и отчетен като свършена работа в доклада на Сметната палата. Защото на 16 декември 2002 г. Конституционният съд (КС) отмени 44 от общо 107-те изменения в него като противоречащи на основния закон. И понеже безплатен обяд няма - все някой трябва да се нагърби с отговорната мисия и да реши кой точно ще връща европарите: Министерството на правосъдието (затова, че е разработило калпав проект); народните представители, приели поправките в ЗСВ (защото са гласували противоконституционни текстове); председателят на ВКС Иван Григоров (който вдъхнови и организира осакатяването на ЗСВ, пращайки го в КС); деветимата конституционни съдии, отменили въпросните текстове (и угодили на хардлайнерите в съдебната система начело с Иван Григоров).У нас обаче такива работи никога не са се случвали и както е тръгнало - няма да се случат скоро. Затова ще е добре още отсега да се знае колко милиона евро още трябва да бъдат похарчени по глава Правосъдие и вътрешни работи. Защото правителствените разчети са тя да бъде затворена едва в края на 2003 година. Сиреч, след пълното усвояване и на тазгодишния евротранш. На това му викат поглед в бъдещето...И още нещо трябва да научи обществото: колко точно са парите, които всяка година се харчат по програма ФАР за европеизиране на нормативната база в България, по какъв начин се избират експертите в работните групи и какви хонорари получават. Защото с тази информация ще се отговори (поне частично) и на другия въпрос - какви са истинските мотиви, заради които в страната има близо 300 политически партии...

Facebook logo
Бъдете с нас и във