Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЮДЖЕТНА ИНЖЕКЦИЯ ЩЕ СТИМУЛИРА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ

KFW ЩЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД У НАСДържавата показа мускули, решавайки най-после да подпомага финансово малките и средните фирми. В одобрения от правителството проект за изменение на Закона за малките и средните предприятия за първи път е предвидено отпускането на бюджетна субсидия за дребни предприемачи. В специален раздел на бъдещия нормативен акт се описват механизмите, по които хазната ще инжектира средства в новосъздаващи се дружества, отговарящи на определението за малки или средни. Същевременно Министерството на икономиката, което е вносител на законопроекта, предлага нови, по-високи прагове за категоризация. Ако поправките бъдат приети от парламента, малки фирми ще са тези, които имат годишен оборот до 13 млн. лв. и дълготрайни материални активи до 9 млн. лева. По сега действащата уредба границите са съответно 1 млн. лв. за приходите от продажби и 800 хил. лв. за активите. В графата средни, по новите правила, ще попаднат компаниите с персонал до 250 души, оборот между 13 млн. и 78 млн. лв. и дълготрайни активи до 52 млн. лева. Изискването в момента е броят на заетите да е 100 човека, оборотът - 3 млн. лв., а активите - 2.4 млн. лева. По думите на Лидия Шулева, драстичното увеличение на границите се дължи на въвеждането на европейските стандарти. Поради занижените тавани в българското законодателство много наши фирми изпускали финансиране по линия на предприсъединителните програми на ЕС. С уеднаквяването на критериите шансовете на по-скромните предприемачи у нас да се доберат до парите от грантовите схеми на Евросъюза щели да нараснат съществено.Държавна субсидия за малките и средните фирми ще се отпуска за насърчаване на иновациите и внедряването на високи технологии. Със специална закрила ще се ползват и експортноориентираните производства. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за подкрепа от бюджета, ще бъдат детайлно описани в правилника за прилагане на променения закон. Икономическото ведомство е разработило и три пилотни програми за насърчаване на дребния бизнес през следващата година. Така на практика министерството ще изпълни изискването на финансовото ведомство за постепенно преминаване към програмно бюджетиране. Държавната политика в сектора пък ще се осъществява от новосформираната Агенция за предприемачество, която ще обедини тази за малките и средните предприятия и за насърчаване на износа. С измененията на Закона за малките и средните предприятия се въвежда и т. нар. публично-частно партньорство. Казано с други думи, държавата ще делегира част от своите компетенции на националнопредставените браншови организации. Регионалните клонове на Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара например могат спокойно да извършват информационни и административни услуги за бизнесмените извън София, които сега по презумпция и по закон са вменени на държавата, смята Лидия Шулева. Разбира се, това ще става срещу съответното заплащане от бюджета.По време на двудневната си визита в Германия (21-22 октомври) министър Шулева е договорила с Кредитния фонд за възстановяване (Кreditanstall fur Wiederaufbau -KfW) и създаването на гаранционен фонд за средни предприятия. Той ще улесни бизнесмените при предоставянето на обезпечения за получаване на кредити. През следващия месец в София ще пристигнат представители на KfW, с които ще бъдат обсъдени параметрите на фонда. Според икономическия министър германските компании проявявали интерес за сключването на договори за доставки с български партньори в областта на машиностроенето и винопроизводството. Единственото им изискване било правителството да подпомогне фирмите ни за въвеждане на нови технологии, така че произведената продукция да отговаря на евростандартите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във