Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЮДЖЕТ 2002 СЕ РОДИ СЪС СЕКЦИО

Милен Велчев хвана последния влак и внесе в парламента бюджета за 2002 г. малко преди 17.00 часа на 31 октомври. Това бе крайният срок, в който правителството трябваше да представи в Народното събрание сметките си за това колко ще взема и колко ще харчи през следващата година.Бюджетът за 2002 г. е съставен на основата на макрорамката, която бе договорена преди две седмици с мисията на Международния валутен фонд. В нея е заложен реален ръст на брутния вътрешен продукт от 4%, инфлация в края на 2002 г. от 3.5% и валутен курс 2.10 лева за щатски долар. Милен Велчев заяви, че независимо от увеличението на почти всички приходи и разходи в бюджета за 2002 г., като съотношение към БВП постъпленията от данъци ще са с 1.3% по-малко в сравнение с 2001 година. Той постави акцента върху данъчните ставки, които ще се облагат доходите на физическите лица. През 2002 г. максималната ставка ще е 29%, докато сега тя е 38 процента. Не всички данъци за граждани обаче ще намалеят. Ставката за облагане на имотите ще си остане 1.5 лв. на 1000 лева. Но пък данъчната оценка на жилищата ще бъде вдигната с около 60% и при това положение хората плащат по-големи суми на хазната.Променя се и данъкът върху автомобилите. От следващата година държавата ще събира 10%, които ще се начисляват начислява върху стойността на колата, определена по Шваке - германския каталог за коли, по който застрахователите определят стойността им. Освен това ще се плаща и пътна такса, която е 10 лв. на тон. Заместник-министърът на финансите Атанас Кацарчев обаче твърди, че въпреки тези увеличения, през 2002 г. гражданите ще разполагат с повече пари, отколкото през 2001 година. Туроператорите също ще плащат ДДС, въпреки че правителството се вслуша във воплите им и успя да договори с МВФ реалният размер на ставката за тях да е 7%, а не 20 процента. Единствените, които успяха да избягат от готвената данъчна гилотина, са адвокатите. Те се разминаха с ДДС.Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев заяви, че общият размер на бюджетните разходи като процент от БВП през 2002 г. ще е с 0.7% по-малък в сравнение с 2001 година. Нелихвените разходи (за администрация, за отбрана, за социални помощи, за наука и образование, за култура и за инвестиции) обаче ще са с 0.9% по-високи, докато разходите за плащане на лихви по външния и вътрешния дълг намаляват с 1.6 процента.Средствата за държавни служби, в които са включени изпълнителните и законодателни органи, науката и други, се увеличават с 8.9% - от 736 млн. лева на 802 млн. лева. Бюджетните средства за отбрана и сигурност нарастват с 5.4% от 1.478 млрд. на 1.558 млрд. лева. Сумите за образование са увеличени със 17.7% - от 1.079 млрд. на 1.271 млрд. лв., а за социално подпомагане - с 11.7% (от 3.938 млрд. на 4.398 млрд. лева), заяви Ананиев и допълни, че това е един подчертано социален бюджет, тъй като разходите, свързани със социалната сфера, са скочили с 600 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във