Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИТКАТА ЗА СОФИЯ Е БИТКА ПОНЕ ЗА 1 МЛРД. ЛЕВА

Бъдещият кмет на София не само ще бъде четвъртият управленец в държавата (по протокол), но и човек, който ще се разпорежда със значително имущество. За да бъдем по-точни - с около 7% от имотите на фирмите в държавата. Според НСИ, предприятията (без финансовите) имат сгради и земи за 8.6 млрд. лв., а всичките им дълготрайни активи са 24 млрд. лева.Само недвижимите имотис които пряко разполага Столичната община по документи, са на стойност 639.6 млн. лева. Такава поне е била картината към края на 2002-ра, но в счетоводните регистри не са включени всичките й недвижимости. Според доклад на Сметната палата, кметството има 10 351 нежилищни имота, но за 1100 не разполага с актове. Най-трагично е положението в Нови Искър, където не са вписани 61% от кметските парцели. Голяма част от терените в Красно село, Овча купел и Подуяне също нямат актове. За други 1339 имота актовете за собственост са налице, само че те не са остойностени. С други думи, и тези парцели не се включват в софийските общински владения.В Красна поляна пък имат друг проблем - там като общински се водят терени, които са продадени или прехвърлени към Софийски имоти ЕАДВпрочем това дружество е разполагало в края на 2001-ва (няма по-нови данни) с активи за 50 млн. лева. От тях недвижимите имоти, включително и незавършеното строителство, надхвърлят 38 млн. лева. Компанията бе създадена през септември 1995-а. Тогава й бяха прехвърлени магазини, терени и други активи за около 2 млрд. стари лева (около 30 млн. щ. долара) с идеята да ги управлява и да действа като гаранционен фонд. Първоначално Софийски имоти нямаше право да продава - с това се занимаваше общинската агенция за приватизация. Но бързо бяха намерени начини за заобикаляне на забраната.Днес дружеството се смята за основна сфера на влияние на Столичния общински съвет (за разлика от Общинска банка, която е под контрола на кмета). Известен е случаят от миналата година, когато столичният градоначалник се закани да поиска проверка на Софийски имоти, ядосан от нежеланието на общинарите да разрешат ипотекирането на отделни обекти като гаранция по заем на кметството. Този конфликт обаче, изглежда, приключил.Софийски имоти има участия в още няколко фирми с подобен предмет на дейност. То например държи по 50% от Дигеста СИП (чийто капитал е 4.35 млн. лв.), Артемида БСИ, Софийската компания за строителство и развитие и Астрима. Съдружник в последната е Стефани-Евелина Венциславова Стефанова. Изобщо в ръководствата на дъщерните дружества се наблюдава засилено дамско присъствие. За широката публика най-интересен факт е участието на Софийски имоти във футболен клуб Славия, чийто президент е Венцислав Стефанов (станало чрез апорт на терена в Овча купел).Софийски имоти е 100-процентов собственик и на Лабело ЕООД. То пък не само е изключение от схемата на джоинтвенчърите, но е забележително и с това, че през 2001 г. общинската фирма го изкупи от частни собственици: Боян Мариянов (шеф на Либеро), Петър Петров и две офшорки. По-рано - през 1999 г., то приватизира 80% от столичния Заводпроект срещу 750 хил. лева. Преди няколко месеца общинските съветници гласуваха Лабело ЕООД да се заеме с управлението на някои активи на Софийски имоти.Друга любопитна компанияизцяло собственост на общината е Галатея 2002. Тя бе създадена в края на 2002-ра с намерението да стопанисва ученическите лагери. Но заради правни проблеми не всички почивни бази й бяха прехвърлени (твърди се, че столичната община има около 30 бази за отдих). Междувременно Галатея бе упълномощена от общинския съвет да продава атрактивни софийски терени.Що се отнася до настаненото в столичния квартал Дървеница, Ирис 2000 ЕАД, освен с отдаване на имоти под наем, се занимава и с озеленяване. От 1999 г. капиталът му намаля два пъти и половина, вследствие на отписване на активи. Въпреки тези трансформации дружеството отчита скромна печалба за 2001 г. от 25 хил. лева. През 2002-ра Ирис 2000, чиито дълготрайни активи вече са малко над 1 млн. лв., бе обявена за приватизация.Спортна София 2000 ЕАД и Озеленяване ЕАД на пръв поглед имат различен профил. Едното стопанисва спортните обекти, а другото би трябвало да се занимава със зелените площи и поддръжката на парк Витоша. Оказва се обаче, че физкултурната компания се е разпореждала и с паркинги и градинки, а Озеленяване е имало по-скромна роля. През 2001-ва Спортна София е с дълготрайни активи за 1.2 млн. лв., но тази пролет капиталът е увеличен с 2.5 млн. лв., което предполага, че на дружеството е прехвърлено съответното имущество.След като стана дума за паркингите, не можем да подминем двете софийски фирми близнаци - Паркинги и гаражи ЕАД и Паркиране и гаражи АД. Втората се отдели от ЕАД-то през 1998 г. и през 2000 г. бе приватизирана. Цената за 75% от капитала й бе 5.75 млн. лв., като впоследствие бяха платени още 300 хил. лв. за остатъчния дял от 13 процента. След продажбата финансовите резултати на близнаците стават несравними. Едноличното акционерно дружество разполага с дълготрайни активи за 1.9 млн. лв. (данните са за 2001-ва), приходи за 3.3 млн. лв. и, на този фон, изключително високата печалба след облагане с данъци от 735 хил. лева. Приватизираното Паркиране и гаражи е съвсем друга работа - през 2001 г. то е имало активи за над 4 млн. лв. и печалба от 264 хил. лева.Егида е сред най-известните касички на общината. Охранителната фирма се занимава и със стопанисването на подлезите, което я превръща в един от големите играчи на пазара на търговски обекти в София. При все това от компанията твърдят, че приходите от магазините в 54-те подлеза в столицата били нищожни и не покривали разходите за поддръжката им. Независимо от това преди три месеца тригодишният договор за стопанисване на търговските обекти бе удължен с още седем години. Малко по-късно, през август, пък бе взето решение магазините да се отпишат като собственост на кметството и да се прехвърлят на Егида. Очаква се тя да поеме и обектите в новостроящия се подлез пред Централна гара.Освен това Егида и Софийски имоти държат правата върху доста билбордове, рекламните приходи, от които миналата година са били 1 млн. щ.долара. Към края на 2001 г., преди да й бъдат прехвърлени търговските обекти, активите на Егида са били 10.7 млн. лв. (в това число 4 млн. лв. нематериални активи). Приходите й през същата 2001-ва са 11.7 млн. лв., а печалбата едва 3 хил. лева.Общо дяловете на общината в 107-те дружествав които тя участва, възлизат на 213 млн. лв. по номинална стойност. Но тази опосредствана собственост на практика е по-голяма. Метрополитен ЕАД например е с акционерен капитал от 12.5 млн. лв., а дълготрайните му активи са 146 млн. лева. Още по-показателен е случаят с трите компании за градски транспорт. Капиталът, да речем, на СКГТ Автотранспорт е само 623 хил. лв., докато дълготрайните му активи достигат 58 млн. лева. Изключение е Топлофикация - тя има уставен фонд от 107 млн. лв., а дълготрайните й активи са за 119 млн. лева. Дружеството обаче е натрупало загуба за 2002-ра от 12 млн. лева.Както знаят и прохождащите икономисти, от счетоводните отчети все пак е трудно да се установи точната стойност на имуществото, което столичното кметство е предоставило на общинските фирми. Но без никакъв риск може да заключим, че активите им заедно с пряката общинска собственост надхвърлят 1 млрд. лева. Най-малко.КАРЕРайонните кметове в София масово са продължавали договорите за наем за предоставените от тях имоти, без да правят нови търгове и конкурси, установи проверка на Сметната палата. По закон максималният срок на наемите е три години. През 2002-ра са сключени 6377 договора за отдаване на общински нежилищни имоти. Повечето от тях са сключени от районните кметове. Стефан Софиянски е сключил само 611 договора за наем - най-вече за реклами (билбордове), както и за сгради и паркови площи. Несъбраните суми по договорите за наем през 2002-ра надхвърлят 2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във