Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИСЕР ДИМИТРОВ СЕ ЦЕЛИ И В ПИШЕЩИ МАШИНИ

Най-вероятният нов собственик на Пишещи машини АД в Пловдив ще е Бисер Димитров. Това стана ясно непосредствено след решението на Върховния касационен съд от 13 март тази година, което на практика възстанови старите надзорен и управителен съвет в пловдивското предприятие, доминирани от Албена инвест холдинг АД. Новината за гласената сделка бе потвърдена и от бившия приватизационен фонд, и от самия Димитров. Предложил съм на Албена инвест една цена от стотици хиляди долари за дружеството - заяви за БАНКЕРЪ бизнесменът. - Холдингът бърза, защото му трябват пари, а аз отлагам, докато не приключи приватизацията на Инкомс телеком холдинг. Надявам се сделката за Пишещи машини да приключи до края на лятото. Все още параметрите й са неясни заради правните неясноти около дружеството. На 17 април 1999 г. Албена инвест, който контролираше 52% от капитала на Пишещи машини АД, беше изваден скандално от ръководството на дружеството. Тогава, малко след като неговите представители напуснаха общото събрание, на повторна сбирка с 37.34% от гласовете на всички акционери бе решено да се премине от двустепенна към едностепенна форма на управление. Също тогава бе избран и съвет на директорите без участието на холдинга. В него влязоха уволненият от завода техник Верен Филчев, местният лидер на КТ Подкрепа Атанас Кръстев и бившият работник Димитър Бъчваров. С решението на Върховния касационен съд от март тази година са възстановени надзорниците Бойко Недялков, изпълнителен директор на Албена инвест, юрисконсултът на холдинга Матей Матев и Мая Кънева - бившият представител на държавата, която притежаваше 36.6% (нейният дял по-късно беше купен за 12 млн. лв. от РМД-то Пишещи машини приват, контролирано от Филчев, Кръстев и Бъчваров). Възстановен е и управителният съвет, в който влизат Албена инвест холдинг АД като юридическо лице, представлявано от Парашкев Буров, Величка Димитрова, и изпълнителният директор на завода до 1999 г. Здравко Димитров. Изходът от четиригодишната съдебна битка е пирова победа за бившия приватизационен фонд, който всъщност поема управлението на едно кухо дружество. Пишещи машини АД притежава само офис на територията на завода и 25-процентен дял от фирмата Пловдив-Пишещи машини. В момента сме с вързани ръце, с огорчение разказва Матей Матев. През 1999 г., четири месеца след елиминирането на Албена инвест от управлението на Пишещи машини, Филчев, Кръстев и Бъчваров учредяват с активите на дружеството въпросното смесено АД Пловдив - Пишещи машини. Тяхната апортна вноска е оценена на 19 572 000 лв., които представляват 48.92% от новата компания. След последвала обезценка на тези активи стойността на апорта е намалена до 6.8 млн. лева. Другият акционер в Пловдив-Пишещи машини - Механични технологии АД, държи 51.08%, оценени на 20 428 000 лв., и се представлява от изпълнителния директор Димитър Бозовски. След решението на висшите магистрати на 12 април Филчев ни предаде доброволно печата на дружеството, годишните счетоводни отчети и отчетите за дейността до 2001 г., които не са приети от общото събрание - отбелязва Матев. - Получихме и депозитарната разписка за 25% от капитала на Пловдив - Пишещи машини. Оказа се, че останалите близо 24% от общо 49-те, които притежаваше Пишещи машини АД след извършения апорт, Филчев ги е прехвърлил на себе си в началото на март преди решението на съда. В Албена инвест все още умуват дали да атакуват законосъобразността на прехвърлянето на активите на Пишещи машини в Пловдив - Пишещи машини и дали да поискат нищожността на последното дружество. Междувременно на бял свят излиза и висящо дело пред Пловдивския окръжен съд за 1.6 млн. лева. Ихтиманско дружество, което е купило вземане на едноличен търговец, извършил ремонт на покривите на завода през лятото на 1999 г., е завело засега частичен иск за 700 000 лева. Тъй че за Албена инвест холдинг най-разумният и изгоден изход от батака е да се освободят от дружеството, като му намерят купувач. Още повече че според представените счетоводни отчети загубите му за 2000 г. са в размер на 9.751 млн. лв., а за 2001 г. те са нараснали с още 3.754 млн. лева. За капак, според финансовия отчет на Пишещи машини, представен в Държавната комисия по ценни книжа, се оказва, че дружеството дължи на свои кредитори над 8.5 млн. лева.Не възнамерявам да сглобявам пишещи машини - споделя плановете си пред БАНКЕРЪ Бисер Димитров. - По всяка вероятност в Пловдив ще доведа мои партньори от Силиконовата долина, с които ще започнем производството на периферни устройства, механични възли и детайли. На следващ етап ще правим монтажни платки и ще извършваме монтаж на електронни продукти. Не сме правили сметка на бъдещите инвестиции с моите партньори - те ще са толкова, колкото са необходими, но в никакъв случай по-малко от 10 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във