Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИРНИКЪТ - ПРЪВ ПРИЯТЕЛ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА

Подозрителността, доминираща сега в отношението на бирниците към данъкоплатците ще бъде заменена с вежливост. Обещаното чудо все още е само на думи, а за делата ще говорим през 2005 г., когато ще започне същинската работа на Националната агенция за приходите (НАП). Тя ще обедини събирането на данъци и осигуровки и така ще съкрати времето за подаване на декларации, за регистрации и за извършване на ревизии. Агенцията бе създадена в началото на 2003-а и вече се подготвя за момента, в който ще поеме функциите на Главна данъчна дирекция и част от тези на НОИ.Проектът за създаването на новата структура, който понесе много критики заради големите разходи по неговото изпълнение, е достатъчно амбициозен. Освен да спести време на данъкоплатците, той трябва да промени и отношението на администрацията към бизнеса и гражданите.Няма държава, която да е постигнала увеличаване на данъчните си приходи със силови методи, изтъкна главният данъчен директор и шеф на НАП Николай Попов на семинар в Банкя в края на юли. Само преди четири-пет години подобно откровение би прозвучало революционно. Тогава призракът на лошия данъкоплатец до такава степен се бе вселил в законодателството, че то изобилстваше от наказателни правила. Резултатът бе деформиране на облагането. Типичен пример е плащането на ДДС и данък печалба върху стойността на откраднато имущество - несправедливост, която още не е премахната. Изобретяването на тромавите процедури, с които коректните данъкоплатци биват наказвани заради чужди опити за измами, е друг нашенски патент.Всъщност няма големи надежди тези навици скоро да бъдат изкоренени. При последното обсъждане на промените в Данъчния процесуален кодекс, представителите на администрацията дълго настояваха да се възстановят текстове, потвърждаващи поговорката покрай сухото гори и суровото. Само намесата на група депутати спря опита отново да се удължи срокът за данъчните ревизии. Недомислици като тези съвсем не са изключения, които потвърждават правилото. Засега обещанията за облекчения се ограничават само до процедурите на плащане, а не и до определянето на данъчната основа. Създаването на Националната агенция за приходите обаче рано или късно ще стане повод за промени и в т.нар. материални данъчни закони, и най-вече в Закона за облагане на доходите на физическите лица. Не е логично, след като налозите и осигуровките върху заплатите ще се събират от една структура, те да продължат да се изчисляват по различен начин. Съдейки от изявленията на Попов и неговите подчинени, този проблем днес не е на дневен ред. Екипът на новата агенция е разработил концепция за законодателни промени, която ще се обсъжда през септември, но тя е в начален стадий и не потвърждава предварителните информации за драстични промени в законодателството. Далеч от истината се оказа слухът, че ще отпадне възможността дребните фирми да прилагат по-лесното едностранно счетоводство. Този въпрос се обсъжда не за първи път, като идеята е едноличните търговци да започнат да плащат корпоративен данък, а не данък върху общия доход, с какъвто се облагат и гражданите.Няма яснота и каква част от обсъжданите промени в законите за ДДС, за корпоративното облагане и за облагането на физическите лица ще влязат в сила догодина, и дали по-сериозните корекции ще бъдат оставени за 2005-а. Оставката на ресорния заместник министър Гати ал Джебури забави работата по проекта за създаването на агенцията и екипът й се концентрира върху многобройните технически детайли. Николай Попов признава, че начинът на обслужване на данъкоплатците е основна пречка пред доброволното събиране на налозите. Не можем да имаме претенции към хората да са изрядни, след като ние не сме такива, отбеляза главният данъчен директор. Сред отживелите методи той посочи изискването шефовете на фирми да се явяват лично при подаване на декларация или издаване на удостоверения. Когато правилата са ясни и данъкоплатците ги познават добре, ще намалее и възможността за корупция, каза в Банкя представителят на Световната банка Карлос Ферейра. Според него, когато човек не е наясно с нещо, е по-склонен да плаща подкупи. Една четвърт от всички данъчни декларации за 2001-ва са били сгрешени, показва статистиката. В страни като Великобритания този дял бил 4-6 процента. Затова в проекта за НАП са заложени и разходи за обучение на малките данъкоплатци. Те имат най-голям проблем с разбирането на нормативните актове, тъй като не могат да си позволят разходи за професионални консултанти. А иначе, по думите на Ферейра, консултантите са по-добре подготвени от данъчните. Освен това големите данъкоплатци могат да си позволят опитни адвокати, за разлика от държавните служители с техните ниски заплати. Карлос Ферейра смята, че така държавата се оказва в по-неизгодна позиция. В Русия 92% от данъчните дела се печелели от фирмите.В България обаче било обратното. Около 30% от данъчните ревизионни актове, които се обжалват, се отменят на първа инстанция от регионалната данъчна дирекция, съобщи Попов. Но останалите 70% се печелят в съда от държавата. В интерес на истината, главният данъчен директор уточни, че тази статистика е подвеждаща, тъй като ефектът за бюджета зависи от стойността на отменените и потвърдените актове. Попов се оплака и от противоречивата практика на магистратите, които често решавали по различен начин едни и същи казуси.Колкото до Националния осигурителен институт, той печелел над 90% от обжалваните актове, заяви управителят му Йордан Христосков. А причината за многото съдебни спорове с работодателите бил фактът, че с подаването на жалба до неотдавна можеше да се бави и плащането на осигуровките. Общата стойност на разходите по създаването на Националната агенция за приходите е 63 млн. долара, като 28.8 млн. ще бъдат осигурени от българското правителство. През юни 2003-а Световната банка отпусна за целта заем от 32 млн. евро. Ратифицирането му предизвика спорове в парламента, като депутати от опозицията определиха плановете за твърде разточителни. Тогава представителите на Министерството на финансите отвърнаха, че информационната система на данъчните, за която бяха похарчени над 30 млн. лв., вече не става за нищо.Според проекта за НАП разработването на новите закони ще струва 1.83 млн. долара. Тези пари ще отидат за създаването на Данъчно-осигурителния кодекс, както и за корекциите в останалите данъчни и осигурителни закони. Други 6.13 млн. долара ще се изхарчат за консултантски услуги, обучение на персонала, доставка на стоки и изготвяне на стратегията за управление на човешките ресурси. Стойността на новата информационна система е 12 млн. долара, а за обучение за работа с нея и за комуникации ще бъдат платени още 4 млн. долара. Подобряването на отношенията с данъкоплатците ще струва 2.62 млн. долара. Парите ще се използват за разработване на харта за правата на данъкоплатците, проучвания на общественото мнение и изграждане на центрове за обслужване по телефона. Най-много - 30.8 млн. долара, са предвидени за ремонти, обзавеждане и други разходи за материалната база на агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във