Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИОВЕТ КУПИ МОЩНОСТИ В РАЗГРАД

Биовет АД - Пещера е сключило договор с Балканфарма - Разград АД за закупуването на мощности, ангажирани за производството на активни субстанции (използват се предимно за производството на ветеринарни продукти) на 22 юли. Неотдавна Биовет закупи от Балканфарма-Разград и патенти за производство на ветеринарномедицински продукти. Така Актавис (собственик на Балканфарма) ще произвежда в Разград само антибиотици. Акционерите на фармацевтичната компания овластиха на извънредно общо събрание (на 15 юли) управителния съвет и изпълнителните директори да сключат сделки по чл.114 ал.1 т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чрез които дружеството да придобие нематериални дълготрайни активи - разрешителни за продажби и досиета за регистрация на ветеринарномедицински продукти, търговски марки, технология за производство и домейн от Интъвет Интернешънъл - Холандия, на стойност 22.5 млн. евро.Предприятието в Пещера изпрати първото полугодие на тази година с печалба от 864 хил. лева. За сравнение, за същия период на 2004 г. нейният размер е бил 1.88 млн. лева. Приходите от продажби на дружеството пък са намалели от 25.5 млн. на 24.4 млн. лева. Общите му приходи обаче са се увеличили от 26.2 млн. на 27 млн. лева. Биовет се занимава с производство и търговия на ветеринарномедицински продукти, както и на лекарствени средства за хуманната медицина. Мажоритарен собственик на Биовет е Българска фармацевтична компания, която междувременно смени името си на Хювефарма АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във