Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Безработните у нас намалели с 15 000 от началото на 2018 г.

От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 000. През март незаетите у нас са 221 600. Спрямо февруари регистрираните безработни през миналия месец са с 9 011 души по-малко, а спрямо година по-рано - с 40 171. Така процентът на безработицата вече е намалял до 6.8 на сто,  съобщават от Агенцията по заетостта.

Новорегистрираните безработни през март са 21 741, като в тази група младежите заемат дял от 24%, хората над 50 г. - 27 на сто, самоопределилите се като роми са 13 процента, а хората с увреждания - близо 5 на сто. Започналите работа на първичния пазар безработни през март са 19 814 - с над 25 на сто повече спрямо предходния месец. В тази група, около 10% са продължително безработни, а над 25% са хора с основно и по-ниско образование. По-големият брой започнали работа се дължи и на субсидираната заетост.

Обявените свободни работни места от реалната икономика през март са 23 131. Тези данни говорят за явно оживление на трудовия пазар, като традиционно над 80 на сто от местата са обявени от частния сектор. Най-много са работните места в сферата на: хотелиерството и ресторантьорството, преработвателната промишленост, търговията.

Най-търсените групи професии през март обхващат работещите в сферата на персоналните услуги, продавачите, работниците в добивната и преработвателната промишленост, работниците по събиране на отпадъци, работниците в селското стопанство, водачите на МПС и подвижни съоръжения, операторите на стационарни машини и съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във