Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БДЖ си поръча нови мотриси за 675 млн. лева

БДЖ "Пътнически превози" си поръча нови мотрисни влакове 675 000 000 лева без ДДС. Обществената поръчка включва също така пълна поддръжка на доставените нови мотрисни влакове за период от 15 години.

Търгът не е разделен на обособени позиции, което означава, че сумата ще бъде получена от една компания или един консорциум от фирми. 

От държавните железници отбелязват, че по този начин ще се постигне "оптимален процес на управление на целия проект и максимална степен на отговорност на един изпълнител за извършваните дейности."

"Разделянето на обособени позиции не би било осъществимо и би създало рискове за Възложителя и неоснователно забавяне на поддръжката на мотрисните влакове, поради това че ще се публикуват допълнителни процедури за избор на изпълнител на поддръжката, различен от производителя. Въпреки че предметът по настоящата процедура предвижда реализирането на две отделни дейности и доставка на три различни вида влакови мотриси, разделянето на обособени позиции не е възможно, защото възлагането на Дейност № 1 по поръчката определя изпълнението на Дейност № 2 и промяната на изпълнителите увеличава риска от несъгласувано и некачествено изпълнение. Заедно с това, обособените позиции предполагат възможност всяка част от поръчката да се реализира самостоятелно, което в случая отново не е допустимо, тъй като би създало рискове за Възложителя и би причинило необосновано забавяне по отношение на поддръжката на мотрисните влакове. Решението да не се разделя Обществената поръчка на обособени позиции е мотивирано и от факта, че е целесъобразно да бъде избран един Изпълнител, който да достави и поддържа новия ПЖПС за период от 15 години", гласят мотивите за това решение. 

Кандидатите могат да подават офертите си до 12 октомври.

В началото на юли правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 103 728 000 лв. Сумата бе предоставена на "Холдинг БДЖ" като възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена до 28 декември 2020 година. Средствата бяха предоставени на холдинга за погасяване на задълженията по Втория облигационен заем, сключен през 2007 година.

Погасяването на всички дългове и развитието на железниците ще бъдат финансирани и от концесията на летище "София", която също е в ход. Там оферти се очакват до 22 октомври. 

Правителството планира да отдаде столичното летище на частен оператор за срок от 35 години. Победителят в търга ще получи 5 128 460 кв. м концесионна територия, която включва поземлени имоти и сгради - публична държавна собственост, съоръжения и прилежаща инфраструктура, сгради и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), както и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.

Прогнозната обща стойност на концесията е 3 898 229. 907 евро. Процедурата включва построяването на терминал 3 до десетата година от срока на концесията, както и предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летището за осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи.

В документацията са описани и прогнозните цени на различните видове такси. Например такса за кацане - 14.30 евро, такса за възрастен пътник - 5.46 евро, такса за сигурност - 5.50 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във