Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАВИ СЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДАЛЕКОПРОВОДА ЗА МАКЕДОНИЯ

Според първоначалните графици изграждането на междусистемния 400-киловолтов далекопровод Червена могила - Щип между България и Македония трябваше да започне в началото на януари 2005 г., но, както научи БАНКЕРЪ, то е било отложено за април. Причината е в забавянето от страна на консултанта - швейцарската компания Коленко (Colenco), на тръжната документация за избор на изпълнител. Все още не е уточнено дали да бъде избрана една фирма, която да изгради далекопровода и в двете държави, или ще се предпочете по една за българската и съответно за македонската част от трасето. След изготвянето на документите ще стане ясно и дали международни фирми ще могат да участват в процедурата. Във всеки случай специално за България забавянето няма чак толкова голямо значение, тъй като нямаме проблеми с гарантирането на енергийния си баланс. Още през ноември 2003 г. НЕК и Електростопанство на Македония (ЕСМ) подписаха споразумения за съвместно строителство на междусистемен електропровод. Дължината му трябва да е 150 км, от които 80 км на българска територия. Проектът ще се финансира със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Той е на стойност 40.5 млн. евро, с 15-годишен срок на издължаване. Кредитът бе държавно гарантиран от правителството в Скопие, а НЕК ще изплати средствата, инвестирани от македонското електростопанство у нас, чрез доставка на електрическа енергия. Съоръжението ще е първата 400-киловолтова връзка между двете енергийни системи. То е далеч по-важно за Македония, тъй като закупената от България електроенергия сега заобикаля през Гърция или Сърбия, което допълнително увеличава цената й. Електропроводът е етап от стратегията на системните оператори на балканските страни за укрепване на националните мрежи, което пък ще улесни възникването на регионален енергиен пазар. Договорът за учредяването му трябваше да бъде подписан до края на 2004-а, но и той бе отложен за началото на новата година. Проектът предвижда създаването на три институции - съвет на министрите, експертна група на високо ниво и съвет на регулаторните органи. Първата ще разработва политическите основи на сътрудничеството и ще възлага конкретни задачи на другите две. Експертите ще отговарят за връзките с международните финансови организации и ще докладват за изпълнението на политическите цели. В съвета на регулаторните органи ще влиза по един представител на всяка страна, плюс човек на Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във