Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАНКИТЕ КРЕДИТОРКИ ИСКАТ ЧУЖД МЕНИДЖМЪНТ ЗА ПАРНОТО

Програмата за рехабилитация и модернизация на Топлофикация София, кредитирана от международните финансови институции, предвижда управлението на дружествата да се поеме от частен оператор. Това условие е залегнало в подписаното в началото на годината кредитно споразумение със Световната банка. Новият мениджърски екип ще поеме управлението на дружеството за срок от три до пет години, а Американската агенция за международно развитие ще предостави безвъзмездно консултантски услуги.Изборът на операторския екип пък ще се проведе според правилата на ЕБВР. Предвижданията бяха тръжните условия да са готови до края на март, а конкурсът да приключи до края на юни. След забавянето на споразумението тази процедура се отлага за 15 ноември.На 26 май Столичният общински съвет одобри документацията за провеждане на предварителния подбор на кандидатите. Компаниите, които могат да се включат в наддаването за операторски договор със софийската топлофикация, трябва да имат минимум 300 млн. лв. годишен оборот през последните три години (или еквивалентна сума в друга валута). За да бъдат поканени за участие в същинския конкурс, те ще е необходимо да са управлявали и експлоатирали поне пет години печелившо топлофикационно дружество, сравнимо със софийското. Отделно от всеки член на мениджърския екип ще се иска да е работил поне десет години в компания от бранша и поне пет години да я е ръководил. На кандидатстващите фирми ще се наложи да прескочат и друга летва - да имат достъп или да разполагат в наличност със средства (неипотекирани активи, кредитни линии) за поне 2 млн. лева. Преценката е, че толкова пари ще са достатъчни да обезпечат договора за четири месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във