Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНКАР СЕ ПРОДАВА ЗА СМЕТКА НА КРЕДИТОРИТЕ

Балканкар Холдинг беше обявен за продажба от Агенцията за приватизация, и то заедно с държавните дялове в 14-те му дъщерни компании. Така, според експертите на АП, щяла да се даде възможност да се удовлетворят кредиторите на компанията майка, която от миналия септември е в производство по несъстоятелност. (Търговският закон повелява постъпленията от продажбата на холдинга да отидат за погасяване на неговите задължения.) В конкретния случай правилната иначе идея добива малко безумен вид, тъй като според списъка на синдика Бояна Караиванова кредиторите на холдинга претендират за сума от около 160 млн. лева. (За толкова бе продадена например банка БИОХИМ, а тя бе в несравнимо по-добро финансово здраве от каростроителния холдинг) Освен това както е писал в. БАНКЕРЪ, в холдинга няма друга съществена ценност освен дяловите участия в дъщерните му дружества. Предстои обаче една безкрайна верига от съдебни дела, за да се установи чии са те. При тези обсотятелства е трудно да се повярва, че евентуалноте купувачи ще отворят много широко кесиите. Така че богатството на холдинга е доста съмнително, а удовлетворяването на кредиторите изглежда хипотеза с неясна подплата. И се пита кому е нужна такава куца приватизация тогава?Продажбата започва при доста неясноти. Според параграф 5 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, процедурата може да се открие при условие, че съдът още не е одобрил списъка на приетите вземания. Тогава производството по несъстоятелност спира за четири месеца, за да се даде възможност за сключване на приватизационната сделка. Тъй като синдикът Бояна Караиванова внесе списъка в Софийския градски съд на 20 януари, Агенцията за приватизация се разбърза да обяви процедурата, преди съдът да вземе решение по него.Според първоначалните условия на конкурса от участниците в него се иска да са стратегически инвеститорикоито имат приходи от машиностроене за 2001 или за 2002 г. не по-малко от 50 млн. евро. (Статистиката показва, че през 2001 г. нито една българска компания от бранша не отговаря на това условие.) При това положение местният капитал има шансове да добие каростроителни активи, ако се вписва в графата финансов инвеститор. От такова дружество обаче се иска да управлява фонд на стойност над 50 млн. евро - също сложна задача за българските играчи. Агенцията изисква кандидат-купувачите да нямат неизпълнени задължения по други приватизационни договори. Явно ведомството желае да се застрахова и да не допусне до сделката съмнителни партньори.На пресконференция по повод на продажбата членът на работната група за приватизация на холдинга Хари Павлов заяви, че интерес са проявили американска, румънска и две български компании. Хора от този бранш предполагат, че американската компания е Къртис Инструментс. Тя има българско дружество - Къртис Балкан, което достигна през 2001 г. оборот от 20 млн. лева. АКБ Форес също бе споменавано като потенциален купувач. АКБ Форес категорично ще участва в конкурса за приватизацията на Балканкар Холдинг, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на АКБ Форес Николай Банев. - Навремето спечелихме търга за него, но по стечение на обстоятелствата не успяхме да станем негови собственици. Той допълни, че дружеството отговаря на всички изисквания, поставени от агенцията, включително и на това за стратегическия инвеститор. От агенцията очакват в конкурса да се включат и руски фирми.Кандидатите, които отговарят на условията, могат да закупят конкурсната документация до 24 февруари, но самият конкурс, както бе казано, може да се проведе едва след като се утвърди окончателният списък на кредиторите на холдинга. Проблемитеоколо продажбата на Балканкар Холдинг не са един и два. Първият е свързан с държавните участия в дъщерните дружества, които бяха пакетирани в комплект с холдинга. В момента размерът на капитала на седем от 14-те дружества не е ясен поради факта, че решенията за увеличаване на дела на държавата в тях (виж таблицата) са обжалвани в съда от синдика и от кредиторите на холдинга. Продаваме това, което имаме, обясниха по този повод от АП.Проблемът се заплете преди година, когато Министерството на икономиката, което е собственик на Балканкар Холдинг и е съакционер заедно с него във всичките му дъщерни дружества, реши да отдели 4.2 млн. лв. за увеличението на капитала на дъщерните компании. По този начин държавното ведомство се опита да ги измъкне от ръцете на кредиторите на холдинга, които бяха възобновили вече производството по несъстоятелността на дружеството майка. Събитията получиха развитие през лятото на миналата година, когато съдът вписа увеличение на капитала на седем от 14-те дъщерни дружества. С този акт държавата придоби контрола над каростроителниците в Плевен, Кнежа, Лом, Асеновград, Брезник, Трън и софийското Балканкар-Средец, а участието на холдинга в тях значително беше намалено. В момента обаче постоянният синдик Бояна Караиванова води дела срещу увеличението на капитала на тези дружества. Не е ясно какво ще стане, ако чак след продажбата им съдът излезе с решение, че увеличението на капитала им е било неправомерно и се отменя. Тогава разпределението на акциите им ще изглежда по съвсем различен начин. Предполага се, че заради тези неясноти купувачът ще иска допълнителни гаранции от държавата.Вторият проблем се крие в начина, по който ще бъдат уредени задълженията на холдинга. Засега е ясно единствено, че според правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса АП ще изиска от кандидатите да представят план за погасяване на задълженията. Но агенцията още не е взела решение дали ще става дума за всички задължения, или например само на дълговете към държавата. Хари Павлов поясни, че няма разлика дали ще бъде представено споразумение с кредиторите, или ще се плати достатъчно висока цена за самите акции. И във втория случай приходите от сделката пак ще отидат за покриване на дълговете и само ако остане нещо (което е съмнително), то ще влезе в бюджета. Това обаче се отнасяло само за Балканкар Холдинг - за дъщерните дружества все още не е искано откриване на процедура за обявяване в несъстоятелност. И фактът, че компаниите се продават в пакет, не пречи да се поиска отделна цена за холдинга и за заводите му. При това много ще зависи от условията за класиране на офертите. Допуска се, че може да спечели инвеститор, който дава например по-висока цена за държавните акции в дъщерните предприятия, но не поема всички задължения на холдинга. Тук държавните приватизатори са заложили нова мина в краката на кредиторите - постъпленията от приватизация на дъщерните дружества щели да отидат директно в бюджета, а няма да се разпределят между кредиторите. Както бе казано - холдингът има само дългове, ценното в тази сделка са именно дъщерните дружества. Ето защо битката за определяне на прословутите точки за класирането ще е много оспорвана.Третият неясен момент е правното състояние на дружествотоВ момента холдингът води 120 съдебни дела. Едно от тях е по жалба на последния изпълнителен директор на холдинга Тома Траянов, който оспорва решението за обявяването на дружеството в несъстоятелност. Жалбата е внесена в СГС още през ноември, но все още няма становище по нея. Един от мотивите, с които Траянов оспорва решението на съда, е, че РОСЕКСИМБАНК и Йорсет Холдингс (България), които са правоприемници на най-големите кредитори на холдинга (БАЛКАНБАНК и Първа частна банка), не би трябвало да имат права и върху техните вземания от дружеството. В жалбата е посочено, че те би трябвало да бъдат привлечени само като трети страни по делото. В списъка на кредиторите на холдинга, внесен в съда от Бояна Караиванова на 20 януари, тя е приела всички вземания на двете банки. Отхвърлила е само две незначителни по размер задължения, за които претендира РОСЕКСИМБАНК. Тома Траянов е споменал в жалбата си и за липсата на съдебно-икономическа експертиза за оценка на акционерното участие на холдинга. Подобна експертиза сега, когато държавните дялове в капитала на дъщерните дружества подлежат на приватизация, е наложителна. Все още обаче има време (до 28 февруари) да се направят възражения по списъка на кредиторите и на вземанията им и да се появят и допълнителни претенции към Балканкар Холдинг. До този момент предявените вземания към него възлизат на 150-160 млн. лв., като в списъка на кредиторите, изготвен от синдика, фигурират 20 юридически лица и 176 работници. В него се е включило и икономическото ведомство, което има да прибира от производителя на кари 22 млн. лв. само по Закона за уреждане на необслужваните кредити. Интересите на кредиторите и на икономическото министерство се сблъскаха и на още един фронт - при избора на органите за управлението на дъщерните дружества. Засега синдикът на холдинга е успял да се включи в съвета на директорите на Балканкар 6 септември - София, и на Балканкар Заря, Павликени. В понеделник (3 февруари), за учудване - със съгласието на държавното ведомство, Бояна Караиванова беше избрана и за член на съвета на директорите на Балканкар-Мизия в Бяла Слатина. Тя не беше допусната до управлението на Балканкар ЗП Т. Петров, където икономическото министерство има мажоритарно участие, както и до ръководните органи на асеновградското дружество Балканкар Руен. Караиванова отново прояви типичната за нея активност и поиска насрочване на нови общи събрания на дъщерните компании, в чиито управителни органи не е успяла да влезе, и настоява те да имат същия дневен ред - промяна в управлението на дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във