Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНКАР ПОПАДНА В РЪЦЕТЕ НА КРЕДИТОРИТЕ СИ

Емил Кюлев и оглавяваната от него РОСЕКСИМБАНК удържаха победа срещу Министерството на икономиката в битката за Балканкар холдинг. Решението на Софийския градски съд от понеделник (23 септември), с което се открива производство за обявяването на холдинга в несъстоятелност, слага почти целия ни каростроителен отрасъл в ръцете на банката. Тя стана основният заемодател на Балканкар и ще има абсолютно мнозинство в общото събрание на кредиторите, насрочено за 13 ноември, след като закупи в началото на 2002 г. активите на БАЛКАНБАНК. На събранието ще бъде избран постоянен синдик на компанията и това вероятно ще бъде Бояна Караиванова. Тя отново получи благословията на градския съд да остане временен синдик на Балканкар до събранието на кредиторите. Магистратите постановиха на каростроителния холдинг да преустанови дейността си и прекратиха правомощията на управителните му органи. Решението им подлежи на незабавно изпълнение. Освен че Караиванова ще се разпорежда с активите на холдинга, тя ще гласува от негово име на общите събрания на 10 от дъщерните му дружества, които се очаква да бъдат насрочени в най-скоро време. Както няколко пъти писа в.БАНКЕРЪ, шефовете на Министерството на икономиката се надяваха да прокарат на тези събрания увеличение на капитала на заводите под условие, така че новите акции да попаднат само в ръцете на държавата. Правителството дори отпусна за целта 408 029 лв. от държавния бюджет (с постановление от 22 септември тази година). По този начин дъщерните предприятия щяха да станат мажоритарна собственост на държавата, докато Балканкар холдинг щеше да владее най-много по около 30% от техния капитал. Съответно кредиторите на холдинга бяха изправени пред опасността да се окажат с празни ръце, тъй като при започването на процедура по несъстоятелност щяха да контролират само миноритарни пакети. Сега обаче подобно развитие на нещата изглежда невъзможно. Както се разбра, на общите събрания на 10-те дъщерни завода от каростроителната ни система в качеството си на представител на основния акционер Балканкар холдинг ще гласува Бояна Караиванова. Хората, запознати с тези събития, са убедени, че тя няма да гласува за тези увеличения на капитала. Сега единственият шанс на икономическото министерство е да обжалва решението на градските съдии пред столичния апелативен съд, но и да спечели делото. Защото самото започване на съдебен процес няма да спре производството по несъстоятелност. Времето обаче категорично работи срещу интересите на министерството. Освен РОСЕКСИМБАНК, чийто вземания са 8 млн. лв. и 38 млн. щ. долара, другите основни кредитори на Балканкар холдинг са БИОХИМ и наследилият активите на Първа частна банка Йорсет холдингс. Те имат да получават общо 15.7 млн. лева. Много любопитно е какво ще стане с четирите каростроителни завода, чийто капитал бе увеличен под условие в полза на икономическото министерство тази пролет. Всъщност през април се проведоха общи събрания и на 14-те предприятия от структурата на Балканкар холдинг, но окръжните съдилища регистрираха новите акции само на дружествата в Плевен, Лом, Кнежа и на софийското Балканкар-Средец. Така те бяха спасени от лапите на кредиторите, и по-специално на РОСЕКСИМБАНК, но за малко. Защото банката убеди някои акционери да оспорват съдебно увеличенията. И ако спечели делата, както между впрочем се очаква да стане, Емил Кюлев ще влияе върху управлението на въпросните четири предприятия. А държавата в лицето на Агенцията за приватизация ще бъде принудена да отмени конкурса за правна оценка на холдинга, тъй като той няма да е вече под нейния контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във