Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНКАР ОСТАВА РАЗКРАЧЕН МЕЖДУ КРЕДИТОРИ И ДЪРЖАВА

Държавата явно няма никакво намерение да се отказва от дъщерните дружества на Балканкар Холдинг. От няколко месеца икономическото министерство води битка за увеличаване на капитала им и придобиването на мажоритарен дял в тях за сметка на холдинга и дребните акционери. Така дори и да сложат ръка на Балканкар, кредиторите на практика няма да имат контрол върху дъщерните му предприятия. Последният опит на министерството да наложи тази схема бе в Балканкар 6 септември - София, Балканкар Руен - Асеновград, Балканкар Ерма - Трън, и Балканкар ВФИ - Брезник.Независимо от променливия успех на операцията досега, ведомството на Николай Василев имаше всички основания да бърза. След продължилите шест години съдебни дела (по искане на Първа частна банка) на 23 септември тази година Софийският градски съд обяви каростроителницата в несъстоятелност. Задълженията на холдинга възлизат на 200 млн. лв. и не са изплащани от 1997 година. Най-големият негов кредитор е РОСЕКСИМБАНК като правоприемник на закупената от нея БАЛКАНБАНК. На РОСЕКСИМ дружеството дължи 7.890 млн. лв. и 38.140 млн. щ. долара. Холдингът има да връща на Първа частна банка (чиито активи придоби Йорсет Холдингс България) 14.590 млн. щ. долара, а на БИОХИМ - 1.201 млн. лева. Отделно дължи на държавата 22 002 731 лв. и 9 291 943 щ. долара по ЗУНК, както и още 455 405 лв. от неиздължени данъчни сборове за времето от 1994 до 2000 година. Единственият шанс на заемодателите да получат някакво удовлетворение при несъстоятелност на компанията майка е да поемат управлението на дъщерните й предприятия, в които тя притежава мажоритарен дял. Само че Николай Василев съвсем не е склонен на този вариант. Предприетата през март атака не се оказа особено успешна, но пък през април, въпреки възникналите проблеми, бе увеличен капиталът на четири от предприятията в холдинга - тези в Лом, Плевен, Кнежа и на софийския завод Средец. На 17 август и общото събрание на Балканкар 6 септември взе решение за увеличение на капитала, но този път държавните планове бяха объркани от тълкувателното решение, издадено от Софийския градски съд на 4 октомври (Държавен вестник, бр. 96 от 2002 г.). То постановява, че решението на общото събрание на предприятието, все още не означава реално увеличение на капитала. Освен това на 3 октомври съдът по несъстоятелността спря всички вписвания в регистрите на дъщерните фирми на холдинга, свързани с промяна в техния капитал. Пернишкият окръжен съд възприе същия подход като Софийския градски съд и на практика акционерното участие в Балканкар ВФИ и Балканкар Ерма остана непроменено. Затова пък Пловдивският окръжен съд вписа на 11 октомври увеличението на капитала на асеновградския Балканкар Руен. Интересно е дали сега то ще бъде отменено, след като противоречи на решението на съда по несъстоятелност? Тома Траянов, изпълнителен директор на холдинга, смята, че няма причина процесът да бъде спиран, тъй като цялата процедура по увеличаването на капитала на дъщерните предприятия е законосъобразна. Траянов е на мнение, че нарушение на закона е по-скоро решението по обявяването на каростроителницата в несъстоятелност. Според него, реално дължимите суми към БАЛКАНБАНК (РОСЕКСИМБАНК) възлизат на 3 млн. лв., а задълженията от 92 млн. лв. са се получили от прилагането на измислени финансови схеми, като начисляване на лихви върху лихви и превалутиране и преоформяне на дълга. Ръководството на холдинга се съмнява и доколко са основателни претенциите на РОСЕКСИМБАНК и Йорсет Холдингс България към дъщерните фирми в качеството им на правоприемници на основните кредитори. Отговорът на другата страна е, че това е несериозно, защото Балканкар е холдинг и основно негово имущество е акционерното му участие именно в дъщерните му дружества. Кой крив, кой прав обаче ще реши Софийският апелативен съд. Той трябва да се произнесе по жалбата на изпълнителния директор Траянов срещу обявяването на компанията майка в несъстоятелност.Разбира се, противоречията между икономическото министерство и кредиторите съвсем не са заради принципни съображения. В структурата на холдинга влизат четиринадесет предприятия в страната и девет външнотърговски компании. Марката Балканкар е оценена на 8 млн. лв. и е регистрирана на територията на 53 държави. Недвижимото имущество на холдинга е оценено на 30 млн. лв., а капацитетът му е 30 000 кара годишно, макар че сега продажбите са сведени до 3500 броя. За 2000 г. оборотът на дружествата от системата на Балканкар възлиза на 60 млн. евро, а загубата им за същата година е над 1 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във