Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ СЪЗДАДЕ НОВ СЪДЕБЕН КУРИОЗ

Софийският градски съд шашна кредиторите на Балканкар Холдинг. На 13 май 2003-а той отмени общото им събрание, обявено за 14 май. То бе насрочено със същото определение на СГС, с което той спря процедурата по приватизацията на холдинга (обнародвано в Държавен вестник на 21 април). Решението е на съдия Недкова, която е заменила излязлата в болнични съдия Жаклин Комитова. На учредената дата нищо неподозиращите кредитори се събраха, но не успяха нито да определят метод за оценка на активите на Балканкар Холдинг, нито пък метода за тяхната продажба. Според синдика на каростроителната компания Бояна Караиванова, за първи път в българската съдебна практика се случва да се отмени събрание на кредиторите, съобщението за което вече е обнародвано в Държавен вестник. Тя заяви още, че мотивите за това решение все още не са известни. Какво следва оттук нататък отново не е ясно. Дали е назначена нова дата за общото събрание на кредиторите също не се знае. Но нищо чудно - делото по несъстоятелността на дружеството и неговата приватизация никога не са вървели по вече утъпкани пътеки. И Агенцията за приватизация се опитва да се пребори с предишното определение на същия съд. С него бе спряна процедурата за приватизация на холдинга и на неговите дъщерни дружества. На свой ред на 12 май държавното ведомство е подало жалба срещу решението пред Софийския апелативен съд. АП обяви процедура по приватизацията на холдинга и на държавните дялове в дъщерните му дружества на 3 февруари, за да може да се включи в сроковете, предвидени в ТЗ за такива случаи (според параграф 5, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ТЗ за дружество, обявено в несъстоятелност може да бъде открита приватизационна процедура, само преди да съдът по несъстоятелността да приеме окончателния списък на кредиторите). Определението на СГС заема 24 страници и според него холдингът не подлежи на раздържавяване, тъй като бе директно обявен в несъстоятелност. Това според Бояна Караиванова означава, че той не попада в обхвата на параграф 5 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, който се отнася за предприятия с открито производство по несъстоятелност. Тънката разлика между откриване на производство по фалит и директното му обявяване е, че във втория случай не се предвижда оздравителна процедура. Когато се минава направо към фалит, се постановява запор върху активите. Ето защо СГС прие, че холдингът и държавните дялове в дъщерните му дружества не могат да се продават. Въпреки че имаше изключения от това правило. Пример са търговищкото дружество Славиния, старозагорското предприятие Петко Енев, както и Видахим.Историята на Славиния не завърши много обнадеждаващо. Търговищкото дружество е обявено направо в несъстоятелност на 24 юни 1996 г., но въпреки това АП открива процедура за неговата приватизация и на 6 септември същата година 78% от капитала му е продаден на АБ дружество. То обаче се проваля като приватизатор и Славиния отново изпада в несъстоятелност на 20 юли 2001 година. За разлика от него видинското предприятие е един от примерите за щастлив край (поне засега) на използването на параграф 5 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. Производството по несъстоятелността на Видахим бе открито през юли 2001 година. През декември същата година АП обяви химкомбината за продажба. Само три месеца по-късно 70% от неговия капитал бяха продадени на Пристисгруп Водно строителство. КАРЕБалканкар Холдинг бе обявен в несъстоятелност на 23 септември 2002 г. заради задължения към Йорсет Холдингс България (придобила активите на ПЧБ), РОСЕКСИМБАНК (наследник на вземанията на БАЛКАНБАК), БИОХИМ и други кредитори на стойност от 180 млн. лева. Балканкар Холдинг, заедно с държавните дялове в 14-те му дъщерни компании, беше обявен за продажба чрез конкурс от Агенцията за приватизация на 3 февруари. Беше подадена само една предварителна оферта от софийското дружество Балкарс консорциум до изтичане на крайния срок (24 март). Консорциумът е собственост на Индустриален капитал холдинг и свързани с него дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във