Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ ПОВЛИЧА СЛЕД СЕБЕ СИ И ДЪЩЕРНИТЕ СИ КОМПАНИИ

Разпродажбата на активите на Балканкар Холдинг ще започне на 6 октомври, когато ще се проведе първият търг с тайно наддаване за резервни части, собственост на холдинга. Дружеството бе обявено в несъстоятелност през септември миналата година. Кредиторите му решиха на общо събрание, проведено през юни 2003-а, осребряването на активите на холдинга да стане чрез продажба на обособени части. До края на годината ще бъдат проведени още няколко търга, но сградите на дружеството, както и неговите дялове в дъщерните му компании едва ли ще бъдат предложени за продажба, тъй като съдебните дела около участията на холдинга в капитала на дружествата, които влизат в неговата структура, затрудняват значително оценката на имуществото.Междувременно синдикът на холдинга Бояна Караиванова е предприела действия за събиране на вземания на холдинга от алжирски завод, построен от Балканкар през 80-те години по силата на междудържавно споразумение. Според достоверен източник сумата, която алжирската фирма дължи на българската държава и на холдинга, възлиза общо на 15 млн. щ. долара, а на каростроителното предприятие се падат около една трета от тях. Само пет от общо 14-те дъщерни дружества на Балканкар Холдинг са излезли на печалба през миналата година. Това са Балканкар-Г. Михайлов АД - Кнежа, Балканкар-Ерма АД - Трън, Балканкар-Руен АД - Асеновград, Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София, и Балканкар-ЗПДЕА Г. Костов АД - София. Останалите компании са в затруднено финансово положение, съобщи пред в. БАНКЕРЪ заместник-министърът на икономиката Валентин Първанов. Според него незадоволителният резултат се дължи на прекъсването на връзките между дружествата от системата Балканкар в страната и тези зад граница, както и на ограничения им достъп до кредити. Заводите постепенно са загубили позициите си на международните пазари, а тяхното последващо възстановяване би било много трудно, особено след като холдингът е в несъстоятелност, каза Първанов. Изходът, според него, е приватизационната процедура на държавните дялове в дъщерните дружества, както и на самия Балканкар Холдинг, която започна на 27 януари, да бъде доведена докрай. Съдът обаче спря раздържавяването на Балканкар на 21 април 2003-а за сметка на производството по несъстоятелност. Търговският закон дава възможност дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, да бъде раздържавено в рамките на четири месеца, през които процедурата по фалита му спира. Точно това направи приватизационната агенция, но след обявения конкурс постъпи само една оферта - на Балкарс консорциум (в който влизат Индустриален капитал холдинг и свързани с него фирми). Холдингът и агенцията обаче не стигнаха до договор заради забраната на съда. АП обжалва пред Апелативния съд решението от 21 април, с което приватизацията бе спряна. Съдиите обаче отхвърлиха възраженията на екипа на Илия Василев. Според синдика Балканкар Бояна Караиванова, магистратите са отхвърлили жалбата на АП още преди месеци. Засега няма решение на приватизационното ведомство за прекратяване на процедурата. Според адвоката на каростроителната фирма Гачо Груев, изходът е да бъде открита нова процедура и дяловите участия на дъщерните дружества да се продават поотделно.Междувременно съществува вероятност Балканкар Холдинг да бъде замесен и в още едно съдебно дело. Ако се стигне дотам, главният герой в него ще бъде бившият изпълнителен директор на холдинга Тома Траянов. След като производството по несъстоятелност на холдинга бе открито, той се опита да го обжалва. Но жалбата му не бе предвижена от съдията по делото за фалита на Балканкар Холдинг, който не призна Траянов за легитимен представител на дружеството. На 10 април 2003-а апелативните съдии все пак се произнесоха в полза на изпълнителния директор и жалбата му пое към по-горната съдебна инстанция. Неизвестно защо само седмица след това Траянов обърна посоката и оттегли жалбата, с която оспорва решението за обявяване на холдинга в несъстоятелност. Той се оттегли и като представител на компанията. Това подтикна тогавашният икономически министър Николай Василев да поиска на 13 май от Софийската градска прокуратура да извърши спешна проверка по случая и при наличие на достатъчно доказателства да образува предварително производство за извършено престъпление от Тома Траянов.Само ден по-рано (на 12 май) бе избран нов съвет на директорите на Балканкар Холдинг. Изпълнителен директор стана Ангел Александров, а Митричка Стоянова и Олга Шишкова продължиха членството си в директорския борд (в който са още от ноември 2001 година). Александров също е заемал тази длъжност в периода от февруари 2000 г. до април 2002 година. Той е бил шеф и на дъщерното дружество на Балканкар в Италия Сибикар по времето, когато то е фалирало. Съдът отказа да впише новия борд, тъй като Балканкар Холдинг е обявено в несъстоятелност и неговите управителни органи са загубили правомощията си. Това решение пък в момента обжалва Ангел Александров. На 13 юни Николай Василев (тогавашният икономически министър) е поискал назначаването на особен представител. Той предложи тази длъжност да заеме Ангел Александров или някой от адвокатите на дружеството - Гачо Груев и Владимир Драганов. Софийските магистрати обаче отхвърлиха молбата на вицепремиера и уважиха предложението на синдика Караиванова за особен представител да бъде назначен софийският адвокат Владимир Хаджиев. Той изпълняваше тази длъжност и в края на февруари 2003-а. Според традициите в Балканкар Холдинг, назначението на Хаджиев в момента се обжалва, но и по него все още няма окончателно решение. Марката Балканкар е оценена на 8.5 млн. лв. от лицензиран оценител. Тя е регистрирана в над 50 страни. Според заместник-министъра на икономиката Валентин Първанов, тя е един от най-ценните активи на холдинга. Цената на Балканкар зависи най-вече от дяловете му в неговите дъщерни дружества. Именно заради тях вече година синдикът на холдинга Бояна Караиванова и икономическото министерство продължават да се съдят. Синдикът Бояна Караиванова оспорва пред съда увеличението на капитала в седем от дружествата на каростроителния холдинг, което предприе миналата година икономическото министерство. Освен това, синдикът настоява да бъдат освободени като членове на директорските съвети на дъщерните дружества всички представители на холдинга, избрани преди обявяването му в несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във