Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАКБ подкрепя предприемачите "по време на тяхното бизнес пътуване".

Една от банките, която безусловно проправя пътя за подкрепа на предприемачите в екосистемата на България, е Българо- американската кредитна банка (БАКБ). Главният й изпълнителен директор Илиян Георгиев започна изложението си пред конференцията с това, че в България страхът от провал е нещо много силно и хората трудно вземат решение да пристъпят към реализация на идеите си.

Стремежът да бъде преодолян страхът е и причината за инициативата на управляваната от него финансова институция да стартира конкурсната си  програма "БАКБ Презизвикателство" .Чрез нея под мотото "Бизнесът се нуждае от нова зелена идея - ТВОЯТА"  ще даде рамо на начинаещи предприемачи, фокусирани върху “зелени” и устойчиви инициативи.

Програмата е създадена от "Ринкър център" към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка. Тя ще предоставя възможност на начинаещи предприемачи да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнеспособен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на "Ринкър център" и доказала своята ефективност във времето. Много ценен елемент на програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

До 20 ноември желаещите да участват в конкурса трябва да разработят и да предадат своите бизнес проекти. Оценката на кандидатите и събеседването с тях ще стане до 15 декември, а обявяването на участниците,  на които ще се даде възможност да бъдат обучавани, ще е до 21 декември. Крайният срок за предаване на окончателните бизнес планове ще е в края на март следващата година, а публичното им представяне ще стане през април. Тогава авторитетно жури ще ги оцени, а най-добрият ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от 3000 и от 2000 лева.

Георгиев и ръководителите на финансовата институция отдавна са на мнение, че предприемачите са ключов двигател в развитието на България, и именно те като хора, чиято позиция им позволява да ги подкрепят "по време на тяхното бизнес пътуване", правят всичко възможно да дадат шанс на предприемчивостта им.   

Именно затова програмата "БАКБ Предизвикателство" е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите - със социален или с екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

Хората от банката приемат  като  мисия и са заложили в своята стратегия подкрепата и развитието на "зелени" идеи, свързани с опазването на околната среда, с използване на възобновяемите енергийни източници, с производството на биопродукти и повишаване на социалната ангажираност на обществото към екологията.

Според Георгиев, бизнес инициативите могат да се развиват в няколко направления: устойчива градска среда, "зелени" продукти, процеси, технологии, платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им, ефективно използване на суровини (материали и рециклиране), образование и други услуги, свързани с  устойчивост в земеделието, в туризъма и в иновациите.

За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с темата на конкурса, както и микро-, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години в бизнес историята си.

Програмата ще работи с предприемачи от цялата страна. Основната част от обученията ще бъдат изнесени извън  София - те ще се проведат в Плевен.

Една от основните цели в стратегията на БАКБ е да подкрепя икономическото развитие в отделните региони на страната, в които банката оперира.  Именно в тази връзка са определили Плевен и областта за център на техния проект за развитие на предприемачеството. Георгиев каза, че по този начин искат да създадат възможност хората да остават в регионите и да имат алтернативи за професионална реализация. А затова е необходима благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност - все неща, за които е необходим и добър финансов гръб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във