Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЕЗ ЗАСТРАХОВА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

От началото на март Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ще пусне на пазара застраховка на банкови гаранции, която ще покрие риска, възникнал при възможни финансови загуби. Очакванията са, че новата застраховка ще привлече вниманието на финансовите среди. Тя ще може да бъде сключена от банки, издаващи гаранция в полза на български износители, коментира Дочо Карадочев, изпълнителен директор на БАЕЗ.Полицата даде допълнителна сигурност на банките. С нейна помощ фирмите износители ще могат да получат по-облекчени условия при финансиране на експортната си дейност. Новата застраховка ще включва гаранции за добро изпълнение, за участие в търг или конкурс, за авансово плащане, също така и други видове гаранции, свързани с изпълнението на договори за износ. Тя ще покрива риска на банката от финансови загуби, които са причинени от основателно или неоснователно усвояване на сумата от страна на лицето, в чиято полза е издадена гаранцията. Като за основателно усвояване ще бъдат разглеждани случаите, при които износителят ще е изпълнил некоректно своите задължения по договора за износ, както и условията на търга или конкурса. За неоснователно ще бъде смятано усвояването, което е свързано с изплащането на сумата по гаранцията, без износителят да е нарушил задълженията си по договора, търга или конкурса. Рисковете от неоснователното усвояване ще бъдат покрити и ако са причинени в резултат на политически събития - война, бунт, стачка, също така и от евентуални административни решения в страната на купувача или в трети страни, както и природни бедствия.Деветдесет процента от застрахователната сума на гаранцията ще бъде максималното обезщетение, което банката ще получи при настъпване на застрахователното събитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във