Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАЕЗ ЩЕ ЗАСТРАХОВА ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА

Българската агенция за експортно застраховане подготвя конкретни условия за сключване на застрахователни полици за български инвестиции в чужбина, съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният й директор Соня Софронова. Според оптимистичния вариант, полиците ще бъдат готови до началото на лятото. Застраховането на задграничните инвестиции е възможно от януари насам. Тогава влязоха в сила промените в Закона за експортното застраховане, приети през миналата година. На БАЕЗ беше възложена дейността по експортното застраховане за сметка на държавата.Сред рисковете, които ще покрива БАЕЗ, са неплатежоспособност на чуждестранния длъжник заради несъстоятелност или ликвидация и забавяне на плащане за повече от шест месеца. На обезщетение ще подлежат и щети, понесени от нетърговските рискове - загуби заради война, заради преврати, стачки или природни бедствия. Ще се обезщетяват и загуби, причинени от отказ или забрана за износ на стоки по международни договори, по които България е страна.БАЕЗ предлага и застраховане на експортни кредити.Засега не се предвиждат ограничения за размера на обезщетенията върху застрахованите инвестиции. Не се знае обаче дали няма да определим горна граница, в случай че не достигат средства в бюджета на БАЕЗ, обясни Соня Софронова.Според данни от проучване на агенцията, проведено в края на 2000 г., 72% от българските износители са претърпели загуби заради неплатежоспособност или забавяне на плащането от чуждестранния партньор, а 28% - в резултат на политически събития като войни или преврати.БАЕЗ е основана през 1998 г. с капитал от 10 млн. лева. Основен акционер в нея е държавата, представлявана от министъра на икономиката.БАЕЗ е член на Пражкия клуб на новосъздадените агенции за експортно застраховане към Бернския съюз. Агенцията има подписани споразумения за сътрудничество с руската Ингосстрах, словенската SEC, MBDR (Македония) и УЗБЕКИНВЕСТ (Узбекистан).

Facebook logo
Бъдете с нас и във