Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АВТОМОБИЛНОТО НИ ЗАСТРАХОВАНЕ ДИША ПРАХА НА ЕВРОПЕЙСКОТО

Кражбите на автомобили в България постепенно намаляват и това е трайна тенденция от 2002 г. насам. В Европа показателят честота на кражбите е 1.5-2% от всички автомобили, а официалната статистика в България показва 0.3% по този показател. Около 50% от автомобилите в Европа са застраховани срещу кражба, а около половината от откраднатите впоследствие се връщат при собствениците си. По официални данни България не е чак толкова рискова страна, колкото я обвиняват, заяви в своя доклад на Третата национална конференция по застраховане в Свищов Румен Янчев, изпълнителен директор на ЗПАД Булстрад. Съгласно статистиката през 2002 г. у нас са регистрирани 11 750 кражби на МПС; през 2003 г. - 9728, т.е. с 18% по-малко, а за първите четири месеца на 2004 г. те са 2091 броя, което е с 14% по-малко от същия период на миналата година. В началото на 90-те години най-много кражби са ставали в Централна Европа, в средата на същия период - в България и Косово, а в края на 90-те най-често са крадени коли в Унгария, Словакия и Русия. Присъединяването ни към ЕС ще доведе до сериозни проблеми в автомобилното застраховане в България, тъй като по редица показатели страната ни е на едно от последните места на континента - твърди Румен Янчев. Цифрите показват, че общо на световния пазар са получени премийни приходи за 880 млрд. евро за 2002 година. От тях 275 млрд. евро са премиите по общо застраховане. Шест на сто са реализирани в Централна и Източна Европа. Автомобилното застраховане в Европа генерира около 35% от застрахователните премии, 20% от разходите за презастраховане и представлява над едно на сто от брутния вътрешен продукт на континента.В същото време премийният приход от общото застраховане в България за 2002 г. е 0.027% от световния и 0.08 % от този в Европа. Автомобилното застраховане е с премиен приход от 0.04 % от световния и 0.14% от европейския, а като процент от БВП то е 0.85 на сто.В Европа средната цена на комбинирана автомобилна застраховка е около 600 евро, от които 60% представлява т.нар. Гражданска отговорност на МПС, около 10% от премията е за покритие на риска Кражба и 30% за покриване на частични повреди. Цената на тази автомобилна застраховка отговаря на високия размер на БВП в напредналите държави. В Германия той е 20 хил. евро, а в България - десет пъти по-нисък, т.е. 2.1 хил. евро. При това положение в Германия цената на комбинирана автомобилна полица (включително и Каско и Гражданска отговорност за цяла Европа) е около 3% от БВП на човек. Ако направим аналогия с България и приемем, че БВП се увеличава с 3-4% годишно, а цените се изравняват с европейските, то у нас комбинираната автомобилна застраховка ще струва не по-малко от 20% от БВП, който се разпределя на човек от населението.В България за периода 1999-2002 г. процентът на приходите от автомобилно застраховане в приходите от общо застраховане варира от 56 до 59 на сто. Каско-застраховките представляват около 54-55% от общите приходи в автомобилното застраховане, а Гражданска отговорност на МПС( вкл. иЗелена карта) е 45-46% от автомобилните застраховки.Перспективите при тези две застраховки са да се увеличават лимитите на отговорност (за телесни повреди и имуществени щети), на застрахователните премии и на обезщетенията за покритие на единната европейска територия, която включва всички държави членки на Европейския съюз.* Какъв е процентът на автомобилното застраховане в приходите от общото застраховане?В България е 59%; в Дания е 42%; в Русия - 40%, в Румъния - 50%, в Словакия- 67%; в Чехия - 51%, в Полша - 67%. * Някои факти за Гражданската отговорност в ЕвропаВ Дания тя заема 62% от общите приходи от автомобилното застраховане; в България - 29%; в Румъния - 29%; в Чехия - 60%; в Словакия - 59%; в Полша - 55%. Приходите от същата застраховка като процент от общото застраховане в Дания са 26%, в България - 17%, в Полша - 37%; в Чехия - 31% и т.н. Като процент от БВП (т.е. на глава от населението) приходите от нея са 0.69% в Дания , а в България 0.24%.Средната премия спрямо общия брой регистрирани автомобили е 280 евро в Дания; в Полша - 88 евро; в Словакия - 160 евро; в Румъния 32 евро; в България - 14 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във