Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АВТОМОБИЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СРЕЩУ ПРОЕКТОКОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) ще лобира в седалището на страните членки на Зелена карта в Лондон за гратисен период при въвеждането в България на единната застраховка Гражданска отговорност/Зелена карта. Това стана ясно на пресконференцията, която НББАЗ даде в четвъртък, 13 януари. Ако страната ни бъде задължена от 1 януари 2007 г. да обедини двете застраховки, цената им ще достигне нивата в Европа, където средната й годишна стойност варира от 160 до 300 евро в зависимост от мощността на автомобила. В момента у нас диапазонът на цената на застраховката Зелена карта за най-масовия клас автомобили е от 77 евро (за 15 дни) до около 300 евро за година при лимит на отговорност 200 хил. евро.Правителството не трябва да избързва с такъв важен и обемист нормативен документ като кодекса, а трябва да се пазари с ЕС за въвеждането на скъпи застраховки и трябва да пледира за отлагателен период за България - обясни Атанас Табов, председател на НББАЗ. - Нито един от текстовете, които засягат нашата дейност, не е съгласуван с експертите от застраховането и трябва да бъдат изцяло прецизирани. Затова вече се появяват и първите противоречия - постановки, които противоречат дори на Европейските директиви и не са съобразени с българските закони. Авторите от КФН са изпратили през декември документа за съгласуване в Европейската комисия по застраховане, без да е съгласуван с гилдията. Това не може да се случи в нито една от другите страни-членки на Зелена карта. Наши колеги от Полша например коментират, че не е възможно да се направи законова промяна без експертното мнение на специалистите от застраховането.На проведена на 11 декември у нас среща между представители от Съвета на Бюрата в Лондон (управляващият орган на страните от системата Зелена карта) и НББАЗ става ясно, че до присъединяването ни в ЕС трябва да изпълним изискванията на Четвъртата директива по Гражданска отговорност, валидни в Европа. Успоредно с това страната ни ще подпише многостранен гаранционен договор с всички страни членки на съюза.До момента България е изпълнила първите три директиви и предстои изпълняването на Четвъртата. В Европарламента се обсъжда и Пета директива, която ще регламентира размера на минималните покрития (т.е. обезщетения) по единната Гражданска отговорност и поставя доста високи лимити - до 5 млн. евро за неимуществени вреди.През тази и през следващата година българският застрахователен пазар трябва да се подготви за изпълнението на Четвъртата директива. Осемнадесетте компании, които продават застраховката у нас, трябва да посочат своите т.нар. представители по щетите (хората, които ще представляват българските застрахователи в различните страни членки на ЕС). С цел да се защитят интересите на увредените страни, страните членки трябва да създадат и информационни центрове. Те ще дават на пострадалите информация за местонахождението на представителите по щети, ще отговарят на запитвания от центровете в другите страни членки и т.н. Пострадалите във всяка от страните членки ще могат да се обръщат към т. нар. компенсиращ орган, ако застрахователното дружество няма назначен представител по щетите, ако отказва да уреди обезщетението или ако застрахователят не може да бъде открит. Този орган гарантира, че пострадалите при ПТП в нашата страна или в чужбина няма да останат без обезщетението, което им се полага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във