Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АВАЛ ИН ОБИЧА ФОНДОВЕТЕ И МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Инвестиционният посредник Авал ин АД работи главно за част от бившите приватизационни фондове още откакто възникна сегашният вариант на фондовата борса през 1997 година. Дейността му се съсредоточава върху окрупняването на акционерните дялове в дружествата, преобразували се в холдинги, както и върху препродажбата на техни пакети от раздържавени компании. Така сред осъществените от брокерите на Авал ин транзакции, фирмите Петрол ин и Омега газ притежават мажоритарен пакет от Петрол холдинг груп. Посредникът е извършвал подобни операции за Холдинг Света София, за Албена инвест холдинг и за АКБ Корпорация. Благодарение на прехвърлянията на малки пакети (обикновено от 25 акции) притежание на физически лица към основните акционери на холдингите, Авал ин често заема призовите места в месечните класации на БФБ за брой на сключените сделки. Но доколкото става въпрос главно за сделки с малки пакети, дружеството често не успява да се качи на върха на класациите според борсовия оборот. СобственицитеНа капиталовия пазар винаги се е смятало, че Авал ин е под контрола на бившия изпълнителен директор на Петрол Бедо Доганян, въпреки че в справката за сегашните притежатели на над 10% от капитала на компанията неговото име не фигурира. Всъщност фирмата Топливо АД, за която също се смята, че е под контрола от Доганян, бе за известно време собственик на 15% от акциите на финансовата къща. Сега собственици на 85% от книжата на Авал ин са изпълнителният му директор и председател на съвета на директорите Бистра Илкова и нейният съпруг Стойчо Илков. Останалите акции владеят фирмата Минерали-М и още четири физически лица. Илкова работи във финансовата система от 1981 г., като заема различни длъжности в БНБ и във фалиралите МИНЕРАЛБАНК и БАЛКАНБАНК. През 1992 г. създава отделите по кредитиране и парични и капиталови пазари в Пощенска банка. По същото време тя председателства и кредитния комитет на финансовата институция.Илкова създава Авал ин през 1994 година. Освен нея в съвета на директорите му влизат главната счетоводителка Евгения Друмева и Борис Ключков. Друмева е била счетоводителка в бившата Първа частна банка, БДЖ и Топливо. Ключков пък е работил като директор на клоновете на БНБ и МИНЕРАЛБАНК във Велинград. Сега е пенсионер и е консултант на финансовата къща. Негови роднини управляват фирмата Минерали-М (акционер в Авал ин), така че Ключков контролира дял от капитала на посредника под тази форма. КлиентитеОсвен операции по прехвърляне на пакети с акции, собственост на бившите приватизационни фондове, Авал ин съдейства на клиентите си за окрупнявания на мажоритарни пакети в притежаваните от тях дружества, като закупува акции от централизираните търгове от масовата приватизация. Например през миналата седмица бе осъществено прехвърляне на над 14% от капитала на сливенското предприятие за производство на електрически крушки Светлина. Собственик на досега държавния пакет вече е Омега газ, основен акционер в Петрол холдинг груп. С тази покупка холдингът осъществи пълен контрол върху дружеството, след като и пряко, и чрез РМД Светлина инвест притежава останалите големи дялове от него. Авал ин се свързва с Петрол холдинг груп още при основаването му през 1996 г. и е един от учредителите му. Сега обаче посредникът не е сред акционерите на бившия приватизационен фонд. По същата схема - на предишни търгове от масовата приватизация, Авал ин изкупи и книжа на монтанския производител на акумулаторни батерии Монбат в полза на основния му собственик Приста ойл. Заради участието си в боновите търгове посредникът е и сред основните играчи на пазара на компенсаторни инструменти. Авал ин ги изкупува, след което плаща със записи и бонове спечелените от клиентите му акции. Ангажираността в тези сделки позволява на дружеството посредник да приема за управление и инвестиционни бонове на индивидуални участници в масовата приватизация. Оборотът, осъществен от клиенти на посредника на търговете, достига 50 млн. лева. Чрез този механизъм са закупени стотици хиляди акции. Авал ин е и най-активният партньор на Агенцията за приватизация по продажбата на държавни дялове на фондовата борса. Досега посредникът е пласирал акции от 16 дружества. По-известните сред тях са фармацевтичният завод Медика - Сандански, Млечна промишленост - Пловдив, и Сердика - Стара Загора, където държавните акции бяха продадени на мажоритарния собственик Доверие обединен холдинг. Авал ин е и финансов консултант на повечето от корпоративните си клиенти. Дружеството е упълномощен инвестиционен посредник на Холдинг Света София по започващото тези дни търгово предложение за изкупуване на книжата на дребните акционери на софийското предприятие Асансьорни сервизи. Единичната цена на една акция е 6.80 лева. Посредникът осъществява паричните си трансфери чрез БУЛБАНК. Заради реализираните обороти Авал ин е в списъка на специалните клиенти на банката, които ползват преференции за някои услуги, твърди Бистра Илкова. За увеличаване на оборотите си финансовата къща разчита да се свърже с някое от създадените в последно време пенсионноосигурителни дружества. В момента се водят преговори за инвестиционно посредничество с едно от тях, но Илкова не пожела да спомене за коя компания става дума. Приоритет в бъдещата дейност на компанията си остават продажбите на държавни акции на фондовата борса, участието в масовата приватизация и операции с пенсионните фондове. Авал ин кандидатства пред Агенцията за приватизация да поеме продажбата на миноритарни пакети от две дружества. От октомври миналата година посредникът притежава лиценз за търговия на международните капиталови пазари, но засега не е използвал тази възможност. Причина за пасивността е незавършената подзаконова уредба на този род търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във