Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АТАКУВАТ СЪДЕБНИТЕ ТАКСИ ОТ ПЕТ СТРАНИ

Пет жалби бяха подадени във Върховния съд срещу промените в Тарифата за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.В новата тарифа таксите за разглеждане на някои дела се вдигат многократно. Обжалването на данъчни актове на първа инстанция например вече ще струва 1000 лв., а обжалването на решения за възлагане на обществени поръчки, търгове и конкурси - 2000 лева.Според Съюза за подпомагане на малките и средните предприятия промените противоречат на конституцията. В жалбата на организацията се цитира нейният чл.60, съгласно който гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. А постановлението, с което е утвърдена тарифата, не е закон, подчертават от съюза.В други две от жалбите пък се посочва, че има противоречие със Закона за държавните такси. Там изрично са изброени дейностите и услугите, за които се събират държавни такси, но сред тях не фигурира въведената с последните изменения такса фотокопие на документ.И петте жалби ще бъдат разгледани на 7 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във