Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АСТРОЛОГИЯТА И ПЕРСОНАЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ

По традиция една от най-силните възможности на астрологията е да се анализират индивидуалните нагласи и способностите на личността в определени професионални сфери. Тези възможности се използват от векове обикновено когато хората избират своята професия, а в наше време все по-често и при избора на персонал. Заложените в рождената карта на човека нагласи в никакъв случай не трябва да се разглеждат фаталистично. Всичко, което предричат звездите, може да бъде доразвито, усъвършенствано или коригирано. Друг е въпросът, че всеки от нас определено може да бъде по-добър и по-лесно да наложи себе си в някои професии, отколкото в други. Някои хора притежават таланта да контактуват и естественото им желание е да работят в среда с непрекъснати предизвикателства. Други - обикновено по природа по-интровертни, са способни на концентрация и монотонен труд за дълъг период от време. Подобна е ситуацията и при съвместимостта на хората в отделните екипи - възможно е прекрасни специалисти да не постигат ефективна съвместна работа, поради възникването на нездравословна конкуренция и конфликти помежду им. Според изследване от 1986 г. едно от всеки 108 предприятия във Великобритания ползва помощта на астролози при избора на персонал. Изследване в Швеция от 1991 г. установява, че 12% от компаниите са прибегнали до същите услуги. Предполага се обаче, че действителният процент е доста по-висок, тъй като интервюираните ръководители на фирми не са проявявали особена готовност да дискутират въпроси от такъв характер. Процентът на фирмите, ползващи услугите на астролози, обаче е много по-висок в източните страни. В Китай например кандидатстващите за работа често не вписват във формулярите си рождените дати, за да не може да им бъде направен хороскоп. В същото време е известно, че има работодатели, които основават преценката си само на слънчевия знак на кандидатстващият, вследствие на което решават, че не искат проблеми със Скорпиони или че Рибите не са достатъчно пробивни за търговския им отдел. Публикации за такива повърхностни и погрешни преценки се появяват още през 1970 г. на Западното крайбрежие в САЩ. Най-важният акцент в тях са критиките на американски студенти срещу работодателите заради тази нова форма на дискриминация. В наше време списанията са пълни с материали, които описват отделните слънчеви знаци и много хора с интерес към екзотеричните науки решават, че тази информация ги прави достатъчно компетентни, за да я прилагат в практиката си. Големият въпрос е: как всъщност трябва да се използват услугите на астролози при избора на хора за определена задача? В повечето случаи такива консултации търсят собственици на малки и средноголеми предприятия, които самостоятелно вземат решения. Тенденциите в последните години на Запад като цяло показват увеличаване броя на консултациите, поискани от агенциите за подбор на персонала. Астрологът съставя преценка за нагласите и перспективните области за развитие на кандидатстващите за работа, която (за съжаление) е по-обща, тъй като се изработва без часа на раждане. Допълнително се използват и инструментите на часовата и елекционната астрология. Интересното тук е, че в много от случаите, в които работодателят е имал възможност да проведе по-обстойно интервю с кандидатите, собствената му преценка съвпада с астрологичния анализ и служи като второ независимо мнение, което потвърждава неговите намерения. Консултациите с астролог могат да се извършват и в случаите, при които молбите за работа се подават по пощата и няма възможност за провеждане на интервюта. Астрологът преглежда съвместимостта на кандидатстващия с работодателя или с тези, с които той ще бъде в екип. Допълнително тук отново трябва да се отбележи, че оценката не е просто да или не - за всички взаимоотношения има хармонични и по-конфликтни връзки. Хармоничните връзки, съзрени след направата на съвместни хороскопи, говорят за успешно и спокойно сътрудничество, а някои от тях и за шанс и щастливи възможности за печалба. Тогава, когато напрегнатите аспекти преобладават, те сочат, че може да се стигне до конфликт, недоволство или напускане на работа. Но в умерено количество те са абсолютно необходими - създават енергия, конкуренция и са катализатори на бъдещите промени. По-същия начин действат напрегнатите връзки (аспекти) и в рождените карти на хората. Лидерите и амбициозните хора, които преуспяват в трудни, конкурентни ситуации, обикновено имат карти с много напрегнати аспекти - те им гарантират не само вътрешно неспокойствие, което ги кара да се хвърлят в нови инициативи, но и голямо количество енергия и желание за себедоказване, което им дава възможност да се възстановяват бързо след кризи. Моят опит показва, че много от преуспелите днес бизнесмени в България имат в рождените си карти аспекти от 90 и 180 градуса между Марс и Плутон, които, според традиционната астрология, дават много енергия за преуспяване, но са рискови и разрушителни. Явно е, че в обстановка на крайна несигурност в страната ни полезни стават качества, които при други обстоятелства са по-скоро проблемни. От друга страна, хората с предимно хармонични рождени карти са изключително приятни и социални, добри изпълнители и често със значителен шанс при уреждането на проблеми. Но в много случаи те са неспособни да проявяват активност в стресови ситуации, където по-агресивното поведение може да бъде фактор за успех, и по-трудно приемат промените. При хората с много напрегнати аспекти освен високи постижения се наблюдава обаче и тенденцията за честа смяна на работното място - те не се страхуват да потърсят новото, когато амбициите им не са удовлетворени. За да се проверят възможностите за прилагане на астрологията в сферата на персоналния мениджмънт, в последните 20 години на Запад се провеждат различни изследвания. Изследвания, проведени от 1983 до 1985 г. и от 1995 до 1997 г. от М. Геруик-Бродер в САЩ, установяват, че в рождените карти на предприемачите преобладават 30% повече планети, разположени в кардиналните знаци - Овен, Рак, Везни и Козирог, отколкото при служителите; с 25% повече планети в ъгловите домове (сектори) на хороскопа, 90% от успелите да създадат собствен бизнес имат поне една планета в Козирог или Сатурн в силен аспект с асцедента на хороскопа, в 50% от разгледаните случаи слънцето е било в един от четирите ъглови дома на хороскопа. Съществуват изключително много изследвания и за зависимостта между професията и слънчевия знак, може би защото те се провеждат най-лесно и в големи мащаби. Най-известните от тях са на Купер и Смит, както и на вестник Гардиан през 1984 година. Изследването на Гардиан е проведено от Алън Смитер сред 1.5 млн. мъже, 850 000 жени и 223 професионални групи, като предварително са поискани прогнози за резултатите от 15 от най-добрите астролози във Великобритания. Резултатите от изследването потвърждават в много висока степен техните прогнози, което според Чарлс Харви, председател на Асоциацията на астролозите в страната, е ново доказателство за научността на астрологичните методи. Някои от резултатите изненадват и астрологичната общност - например високият процент на родени в огнени знаци, които предпочитат селскостопанските дейности, както и това, че родените през пролетните месеци заемат доста голям процент в професиите с висок престиж и доходи, за разлика от родените през зимните месеци. Очевидно ориентираните към себеизява пролетни знаци са по-пъргави в изкачването по йерахичната стълбица от есенните и особено от зимните знаци. През 1974 г. в едно издание на Encyclopaedia Britannica са публикувани рождените данни на 200 прочути бизнесмени. Водещи са знаците Рак и Стрелец. Знакът Рак по правило се изявява винаги когато се говори за бизнесуспехи. Друго изследване на хороскопите на 500-те преуспяващи фирми, според индекса на рейтинговата агенция Стандарт енд Пуърс (SP), показва, че този знак заема челна позиция и при фирмените диаграми. Друго известно широкомащабно изследване е проведено от Гюнтер Сакс, известен плейбой и бивш съпруг на Бриджит Бардо, през 1997 година. Резултатите от него показват, че в групата на успяващите служители на ръководни постове отново са силно представени пролетните зодии - особено Рак и Близнаци. Други въпроси, на които може да бъде отговорено с инструментите на астрологията, са въпросите за съвместната работа в екипи. Или доколко подходящ е даденият служител за начина на работа и за определената му роля; кои са връзките между отделните членове на екипа, които повишават ефективността, както и кога е оптималното време за постигане на целите. През последните десет години, според данни на Й. Виринг, чрез астрологията се повишава ефективността на мероприятията за обучение. Семинарите за обучение в стратегическо планиране, етика и позитивно мислене дават по-добри резултати в периодите, когато в рождения хороскоп на обучавания е налице позитивно влияние на Юпитер. Обучението в нови техники на продажба и комуникации е по-ефективно при позитивни влияния на Меркурий и т.н. Интересни са и изследванията за периодите на злополуки и инциденти. Дисертация на Колерстром от 1995 г., която изследва 1000 злополуки, причинили най-малко тримесечна трудова неспособност, установява, че периодите около рождените дни, както и дните, в които Слънцето прави ъгли от 90 и 180 градуса с позицията на Слънцето в рождената карта, показват с 40% повече инциденти. Лабораториите Сандиа установяват чрез друго статистическо изследване на инциденти от няколко десетилетия, че рискът се увеличава във времето, в което Слънцето и Луната сключват същия ъгъл, както в момента на раждането. На основата на такива данни японската железопътна компания Оми, която притежава таксита и автобуси, чрез съответно планиране на графика инцидентите се намаляват с една трета при същевременно нарастващ трафик. Подобна програма са изработили и швейцарските авиолинии (SAS).Третата област, в която се използват услугите на астролози, е изборът на благоприятно времев което да бъде обявено набирането на кандидати, планирането на обучения и на подходящи дни за започване на работа. Доколкото първият работен ден е началото на нова инициатива, той може да бъде благоприятен при наличието на определени фактори и в някаква степен да намали възможността за преждевременно напускане. В рамките на изследователски проект на Международното общество на бизнесастролозите (ISBA) през 2000 г. е стартирано проучване: доколко времето на започване на работа е свързано с продължителността й и какви са възможностите добре избраният първи работен ден да повлия текучеството. Би било интересно сравнението между данните за България от подобно изследване и тези за западните страни. Логично е също да се зададе въпросът: Защо се използват астрологични методи при наличието на толкова други подходи и тестове за избор на персонал? Практиката показва, че решенията при избор на персонал, дори и след голямо количество тестове за пригодност, винаги се вземат с определена несигурност. Проведените тестове не гарантират бъдещите постижения на избраните кандидати за работа. Тези, които са преминали няколко пъти такива тестове, задължително показват по-високи резултати от явяващите се за първи път, а и в тази област на мениджмънта е трудно да се измери качеството на решенията. Астрологичните методи са практични, тъй като не изискват организационни разходи, не губят време и са икономични, важат като второ независимо мнение или подсигуряват решенията, набелязани чрез други методи, дават възможност да се получи информация за тенденциите при работа в екип, както и за правилния момент за започване на работа, което не може да се постигне с други методи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във