Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АСТЕРА СЕ ВЛИВА В АРОМА

Конфликтът между бившите съдружници в Астера холдинг Лукан Луканов и Красимир Митев премина в нова фаза след проведеното на 7 август общо събрание на дъщерното дружество на холдинга - столичния козметичен завод Арома. На него бе одобрено вливането на Астера в заводското дружество. Според Луканов, единствената причина за операцията е икономията на пари. Сега се харчат средства за поддръжка на мениджмънта и на двете фирми, заяви той за в. БАНКЕРЪ. Освен това се формира и огромна задлъжнялост на Астера към Арома във връзка с тегления през 1996 г. кредит за холдинга от ЕБВР. Парите се изплащат от предприятието и се преоформят като дълг на Астера към него. Със сливането на двете компании ще се улесни обслужването на заема, тъй като той директно ще влезе в баланса на Арома. Непогасените задължения сега са около 3.3 млн. щ. долара. Как ще се осъществи обединението, ще кажат юристите, но вероятно Луканов ще стане мажоритарен собственик на Арома, придобивайки директно акции от завода. Досега Астера холдинг притежаваше 67% от него, а Луканов от своя страна държи 98% от капитала на холдинга.Красимир Митев обаче смята, че вливането се извършва изцяло заради спора между двамата бизнесмени, датиращ от юни 2000 година. Тогава на общо събрание на Астера бяха обезсилени акциите на Митев и той бе изваден от съвета на директорите на дружеството. Митев заведе дело срещу това решение с мотива, че въпросното събрание въобще не се е състояло. Първата съдебна инстанция - Софийският градски съд, реши казуса в полза на Луканов. Аргументите на магистратите бяха, че ищецът е пропуснал 14-дневния законов срок за обжалване на решенията на събранието. Сега делото отлежава в столичния апелативен съд, след като няколко пъти вече бе отлагано. Поредното заседание по него е насрочено за 23 септември. Каквото и да отсъдят магистратите, ако междувременно Астера холдинг изчезне от правния мир, възстановяването на акциите на Митев ще стане изключително трудно. Любопитното е, че за 27 август е насрочено ново общо събрание на козметичния завод. Първият обсъждан въпрос на него ще е законосъобразността на решенията, взети на 7 август. Останалите точки пък повтарят дневния ред на форума от тази сряда. Откъде накъде ще се обсъжда законността на предишни събирания на акционерите, чуди се Митев, изтъквайки, че това все пак е приоритет на съда. Красимир Митев смята, че пречка за вливането на Астера холдинг в Арома може да е и делото, което е завел срещу решението на Държавната комисия по ценните книжа да отпише завода от регистъра на публичните дружества. Тричленен състав на Върховния административен съд се произнесе в негова полза, но сега Лукан Луканов обжалва пред петчленен състав. Връщането на Арома в лоното на публичността (което значи, че акциите й ще се търгуват на фондовата борса) предполага и много по-тежки правила за сливането й с други компании. Ще се наложи изготвянето на план за преобразуване, който да опише как точно ще стане замяната на акциите и условията за разпределението им между собствениците на обединяващите се дружества. Планът ще трябва да бъде проверен от назначени от съда независими експерти. Освен това ще е необходимо на акционерите да се осигури достъп до него поне един месец преди датата на общото събрание. Засега обаче Арома не е публична компания. Очевидно съдебните битки между Луканов и Митев ще продължават още дълго време. И няма как да е иначе, след като делата, които те водят помежду си, сигурно са вече десетки. На практика се атакува всяко общо събрание и всяко по-важно решение на управителните органи на контролираните от тях дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във