Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМЕЙСКАТА БАНИЦА НЕ Е ЗА БИТАКА

Изпълнителната агенция Управление на частната държавна собственост на Министерство на отбраната е на път да се раздели с апокрифното и твърде неприлично прозвище Агенция кражби-продажби. Това поне заяви пред в. БАНКЕРЪ нейният нов шеф Петър Ненков, който от началото на тази година ръководи институцията. Въпреки тиражираните срещу него злостни слухове от дисциплинарно уволнени служители, той е твърдо решен да пресече изкушенията за корупция, каквито дейността на въпросната агенция без съмнение предлага. В нейна власт е съществена част от апетитното наследство на разформированата през март 2000 г. дирекция Управление на собствеността и приватизацията към силовото министерство. Сега хората от екипа на Ненков на практика държат в ръцете си съдбата на огромно количество военно имущество, разпръснато из всички краища на страната. Агенцията се разпорежда както с ведомствения жилищен фонд, така и с излишните движими и недвижими армейски активи - от казармите, многобройните помощни стопанства, терени от горския и поземлен фонд и прочие екстри до излязлите от употреба въоръжение и бойна техника. В момента само в номенклатурния списък на съхраняваните от нея движими вещи фигурират 140 000 позиции (всяка от тях с десетки хиляди бройки). Освен това в регистъра й се водят на отчет 633 освободени от силно редуциращата ни се армия войскови райони и имоти. От началото на годината са приети и инвентаризирани 80 такива обекта - главно казарми и складове, както и някои мобилизационни бази и летища. За първите шест месеца на 2002 г. агенцията, управляваща частната държавна собственост на МО, е реализирала приходи от продажби в размер на 4 645 010 лв. (с близо 1.5 млн. лв. повече, отколкото през същия период на миналата година). И за първи път от съществуванието си е излязла на печалба, възлизаща на 816 443 лева. Ръководството й смята, че това е сериозно постижение. Защото през тази година не са разпродавани животни от помощните стопанства, която дейност била изключително атрактивна и бързо ликвидна. Доказвал го фактът, че 516 752 лв. от общо 3 193 363 лв. приходи, реализирани през първото полугодие на 2001-а, дошли тъкмо от търговията с армейски добитък.Експертите от агенцията обаче не могат да кажат какво точно се е случило с този вид стока от 1999 г. насам. Преди три години, освен всичко друго, в активите на отбранителното министерство се числяха 100 000 прасета, разквартирувани в 18 свинарника, 30 000 овце, 1500 крави, над 300 пчелни кошера и още куп други живинки. За заплатите на техните гледачи от касата на военното министерство излизаха по около 9 млн. лв. годишно. Макар че както тогава, така и сега месни ястия във войнишките стомаси влизат рядко, за разлика от неувяхващия шлагер Чорба-каша, боб-фасул. Но този сантимент, освежаващ на маса спомените на поколения запасняци, няма никакво отношение към далеч по-важния въпрос - теглил ли е някой, пък било то и кръчмарска черта под станалите ненужни военни активи?Според изпълнителния директор Петър Ненков, през 2002-а значително се е подобрила координацията между агенцията, Генщаба и дирекция Военна инфраструктура в Министерството на отбраната. В резултат на това по график и в срок са изпълнени заповедите на военния министър Николай Свинаров и всички посочени в тях имоти, освободени от българската армия, са приети на отчет в агенцията. Само за охраната на един от общо 461 имота и 11 специализирани центъра за съхранение на въоръжение и техника тя харчи средно по 3256 лв. годишно. За да се отърват поне частично от тези разходи, през тази година шефовете на агенцията са започнали отдаването на недвижими имоти под наем. Досега са проведени 11 тръжни процедури, а сключените договори носят месечен приход от 2562 лева. Подготвени са документите за отдаване под наем и на още 32 имота, публична държавна собственост на МО. Това е съвсем нов момент в нашата дейност. През миналата година нито един такъв имот не е отдаден под наем, твърди Петър Ненков. Той обаче не крие, че все още не е решен проблемът с актуването на недвижимите имоти, освободени от МО и българската армия. Те се приемат в агенцията без издаден акт за държавна собственост, което забавя разпореждането с тях. Сега агенцията приоритетно предоставяла такива обекти на държавни и общински институции. МВР ще получи 14 подобни обекта, аграрното министерство - един, а Гражданска защита - четири. Други 67 са предназначени за безвъзмездно попълване от държавния поземлен и държавния горски фонд. Подготвени са проекти за решения на Министерския съвет и за безвъзмездно предоставяне на 14 военни имота на общините. На 13 имота ще бъде променен статутът и от публична държавна собственост те ще станат частна държавна собственост. От общо 208 обекта, предвидени за предоставяне на различни ведомства, 90 ще получи аграрното министерство, а 235 са определени за продажба. За 23 от тях трябва да се намери подходящ купувач през тази година. Друга тежка грижа на агенцията е солидният жилищен фонд на военното министерство. Тя се разпорежда с 3942 апартамента, 844 жилищни помещения в общежитията в Плевен и София, 28 ателиета и 202-а гаража. Независимо от тези наличности и драстичното намаляване на армейския състав жилищната криза здраво е налегнала отбранителната система. В момента броят на картотекираните военнослужещи без квартира и на правоимащите граждански лица възлиза на 12 879 души. Най-остра е кризата в големите градове. В София от жилища се нуждаят 3701 души, в Пловдив - 2784, в Сливен - 2713, а във Варна картотекираните са 1963-ма. В същото време в редица населени места ведомственият фонд остава неизползваем поради липса на желаещи за настаняване. Пустеят жилищата във военните поделения в сливенските села Шивачево, Бояново и Болярово, в софийските села Райово и Ярлово. Подобна е ситуацията и в плевенските гарнизони, базирани в Габровница, Каменец и Телиш. Свободни квартири има и във варненския Долни Чифлик, в бургаския Звездец, в Крумовград и Ивайловград. Излишните жилища ще бъдат предложени за продажба. Друг е въпросът дали широката разгласа ще доведе кандидат-купувачи и каква ще е цената. От началото на годината досега агенцията е успяла да продаде 167 военни жилища (естествено базирани в по-престижни райони на страната), от което в касата й са влезли 762 000 лева. Отделно от жилищни наеми досега са събрани 467 038 лева. Сериозен дял в паричните постъпления на агенцията за управление на частната държавна собственост на МО имат продажбите на излишните оръжие, техника, машини и съоръжения. Наред с танкове, кораби, артилерийско и авиационно въоръжение в списъка фигурира и солидно количество вещево имущество. Общата стойност на приходите от такива разпродажби възлиза на 2 194 948 лева. През 2002 г. са проведени 50 търга за 2400 автомобила, донесли на агенцията 1 371 573 лева. Доста неща са предоставени безвъзмездно и на министерства, на областни управи, общини, училища, болници и социални домове.Според шефовете на агенцията, всички търгове и процедури вече са напълно прозрачни. Преди броени дни изпълнителният директор е издал нарочна заповед, в която категорично се забранява на служителите да изнасят и обсъждат ведомствена информация с външни лица, да ги допускат до огледи на обекти и да водят преговори с клиенти извън сградата на агенцията. В същата заповед били посочени и конкретни примери, доказващи, че точно тези некоректни прояви са били до неотдавна приоритетен стил и метод в работата на ведомството. Проблемът е доколко една заповед у нас наистина може да пресече корупционните съблазни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във