Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМЕЕЦ ВЪВЕЖДА НОВИ ЗАСТРАХОВКИ

Шест нови застраховки ще предложи на клиентите си ЗК Армеец. Акционерите на застрахователната компания, чийто мажоритарен собственик е Химимпорт (през юни придоби 91.1% от компанията), решиха на общото събрание на 11 октомври Армеец да започне да извършва презастрахователна дейност. Изпълнителният директор на компанията Николай Сотиров съобщи за БАНКЕРЪ, че на събранието е решено още в предмета й на дейност да бъдат включени и застраховки, които досега липсваха от продуктовата й листа. Става дума за застраховка Заболяване, застраховка на релсови превозни средства, Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове; застраховка на гаранции, застраховка на финансови загуби, както и застраховка на правни разноски (правна защита). Всички те са в процес на подготовка за да бъдат внесени в Агенцията за застрахователен надзор, за да ги одобри. Агенцията трябва да издаде на дружеството и лиценз за извършване на презастрахователна дейност. Искането за лиценз ще бъде внесено заедно с общите условия и тарифите на новите застраховки, но преди това те трябва да бъдат утвърдени от управителния съвет на компанията, поясни Сотиров. Следващата седмица ще се проведе заседание на съвета, което ще рече, че пакетът от документи ще бъде внесен в надзора най-рано в края на октомври. В случай че мениджърите на Армеец не уточнят детайлите на всички нови застраховки, в АЗН ще получават исканията за разрешение на порции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във