Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРБИТРАЖ ЩЕ РЕШАВА СПОРНИТЕ ПОРЪЧКИ

Възлагането на договори по обществени поръчки и изпълнението им занапред ще се контролират не само от държавните съдилища, но и от специален арбитраж. Той ще бъде създаден към Агенцията по обществените поръчки, която е в структурата на икономическото министерство и ще заработи от 1 октомври тази година. Тогава влиза в сила и гласуваният през пролетта на тази година нов закон, регламентиращ процедурите по сключването на сделки с пари от хазната. Устройственият правилник на новосъздадения арбитраж бе одобрен от правителството в четвъртък (2 септември). Като цяло той ще се подчинява на разпоредбите на действащия у нас Закон за международния търговски арбитраж. Спорове ще се отнасят до него само ако това е предвидено в предварително сключено писмено арбитражно споразумение между възложителя и изпълнителя на поръчката. Наличието на такава договорка ще се предполага и ако тя фигурира в обявата за провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки.Според юристи нововъведението значително ще ускори решаването на десетките заплетени случаи, възникващи след търгове, организирани от държавата. Освен това услугите на арбитража ще са много по-евтини от съдебните такси. Смущаващото е обаче, че с новоприетия правилник чуждестранните инвеститори на практика ще са принудени да отнасят споровете си за решаване единствено в България. Достатъчно ще е само съответното министерство да запише в тръжните документи подобно условие. Това обаче противоречи на чл.9. ал.2 от Гражданскопроцесуалния кодекс, според който страните могат да отнасят спора си и пред арбитраж в чужбина, ако местоживеенето или регистрацията на една от тях е извън нашата страна.Арбитражният съд по обществените поръчки ще заседава в състав от един или трима съдии, в зависимост от договорката между държавните ведомства и фирмите изпълнителки. Правилникът му предвижда делата да се решават при закрити врата. Председателят на бъдещия съд ще се определя от Министерския съвет и ще е с мандат от пет години. Ще бъде създадена и листа от арбитри, измежду които ищецът и ответникът ще избират съответните състави. Таксите, които ще се заплащат при завеждане на искове, ще са в зависимост от това, дали обществените поръчки са били възложени по общия ред (т. е според закона) или специалния (по наредбата за сделки в областта на отбраната и националната сигурност на страната). Сумите ще варират между 500 и 850 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във