Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АПТЕКАРИТЕ ЗАПОЧВАТ СПОР ЗА ЦЕНИТЕ

Регионалната фармацевтична колегия във Варна обяви в понеделник (22 ноември) бойкот на търговците на едро, които снабдяват с лекарства аптеките, правещи дъмпинг на пазара. Още през април колегията алармира, че някои аптекари работят без разрешително и продават даже под цените на едро. Тогава организацията настоя парламентът да приеме незабавно Закон за съсловните организации на фармацевтите и да промени нормативната уредба за формиране на стойността на лекарствените средства. Иначе казано, цените да бъдат фиксирани. Председателят на фармацевтичната колегия във Варна Стефан Стефанов заяви пред в. БАНКЕРЪ, че професионализмът, качеството на обслужването и спазването на фармацевтичните правила трябва да са водещи за всяка аптека и на тази база да се гради конкуренцията между търговците от бранша. По думите му акцията от началото на тази седмица е насочена към точно определен търговец на едро в региона и ще продължи, докато проблемът не бъде решен. Според Стефанов това може да стане, ако се въведе маханизъм, който ще изключи продажбата на нереално ниски цени. Засега обаче големите аптечни вериги не реагират на отправеното им предложение. Идеята за фиксирането на цените на лекарствата съвсем не е нова. Дистрибуторите в страната настояха за това още през септември, но предложението им така и не беше прието от останалите играчи на пазара. В страната се води ценова война, а не се стимулира конкуренцията по отношение на качеството на обслужване на пациентите, заяви по този повод председателят на Браншовата камара на търговците на едро с лекарства Владимир Найденов. Не знам кой ще спечели от фиксираните цени на лекарствата - каза пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Актавис България Владимир Афенлиев. - Производителите така или иначе определят една пределна цена, на която могат да се търгуват техните продукти. Така те защитават интересите на потребителите. Мнението на Афенлиев споделят и други фирми от бранша, които също не виждат логика в една пазарна икономика да се въвеждат фиксирани цени, даже когато става дума за лекарства. Очевидно идеята няма да има подкрепа от всички участници на пазара на медикаменти.Министерството на здравеопазването представи в сряда (24 ноември) т.нар. Позитивен лекарствен списък. В него, както е известно, са включени всички лечебни средства, които могат да се използват в здравните заведения в страната и да се заплащат от обществените здравни фондове през следващата година. В листата фигурират 462 медикамента, но без да е фиксирана цената на нито един. Пределната стойност на всеки един продукт се определя от специална комисия. Тя трябва да е по-ниска от референтната цена на лекарствения продукт в Румъния, Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Португалия, Испания и Австрия. До 30 ноември ще приключат преговорите с производителите и вносителите на лекарства, които ще влязат в т. нар. реимбурсен списък, съдържащ наименованията на онези от тях, за които ще плаща здравната каса. Продължава съревнованието за завладяването на лекарствения пазар. Доказателства за това са отчетите на дружествата от фармацевтичната промишленост.Лидерското място на този пазар (с 25%-ов дял) е заето от Актавис България АД (бившето Балканфарма Холдинг), което притежава заводи в Троян, Дупница и Разград. Дружеството е собственост на исландската компания Актавис (бившата Фармако), която е увеличила приходите си с 12.5% за деветте месеца на 2004 г. в сравнение с миналата година, когато те са били 316 млн. евро. За първото полугодие на тази година са отчетени приходи в размер на 235 млн. евро, като 12% от продажбите на исландците се осъществяват на българския пазар. Президентът и главен изпълнителен директор на Актавис Робърт Весман призна, че както се е очаквало, търсенето на продуктите на компанията е намаляло, но това се дължи най-вече на смяната на нейното име, за чието утвърждаване е нужно време. Софарма АД само преди няколко месеца споделяше лидерското място с Актавис. Сега обаче е на втора позиция. За периода януари - септември софийското дружество е реализирало продажби в размер на 78.7 млн. лв. - само с 1 млн. повече в сравнение със същия период на миналата година. Според неконсолидирания му отчет за първите девет месеца на тази година то печели 17 млн. лева. За същия период на миналата година печалбата му е била 8.6 млн. лева. Това се дължи отчасти и на положителните курсови разлики. Консолидираната печалба на фармацевтичната компания за деветмесечието също се е увеличила от 11.6 млн. на 14.9 млн. лв., но консолидираните й приходи от продажби намаляват с 4.3 млн. лв. - до 80.4 млн. лева. В консолидирания отчет на дружеството са включени резултатите на дъщерните му компании Фармахим Холдинг, НИХФИ АД, Ростбалканфарм - Азов (Русия), Врамед АД, Фармалогистика АД и Българска роза - Севтополис АД. И във фармацевтичната индустрия формулата на успеха се базира на инвестициите. Именно затова дружествата от бранша не спират да обновяват своите мощности. Софарма например започна изграждането на съвременна складова база, която според плановете ще бъде готова в началото на следващата година. Изграждането й ще струва около 7-8 млн. лева. Финансирането ще се осигури чрез два банкови кредита - от Българска пощенска банка (на стойност 6 млн. евро) и от софийския клон на гръцката Банка Пиреос - в размер на 4 млн. щ. долара. Към 30 септември тази година капиталът на Софарма е 66 млн. лева. Той е разпределен между Елфарма (86.66%), юридически лица (6.92%), физически лица (6.11%) и Министерството на икономиката (0.31 процента). Елфарма от своя страна е собственост на Електроимпекс АД с 60%-ов дял и на Унифарм - с 40 процента. Биовет е един от новите играчи на пазара на лекарствени продукти за хуманна медицина. Дружеството в Пещера даде заявки за участие в него през миналата година, когато вложи 10 млн. евро в изграждането на нов завод за такова производство. Според неконсолидирания отчет на Биовет нетната печалба на дружеството за деветмесечието е 927 хил. лева. За сравнение - през същия период на миналата година нейният размер е бил 864 хил. лева. Нетните приходи от дейността му са 36 млн. лв. - с 5 млн. лв. по-малко, отколкото година по-рано. Биовет е специализирано най-вече в производството на ветеринарномедицински продукти. Дружеството обяви през седмицата, че ще изгради ко-генерационна централа за производство на електрическа енергия и пара на територията на завода. Това негово начинание ще бъде финансирано с кредит от БУЛБАНК на стойност от 9.5 млн. евро.Премиера на пазара на лекарства за хуманната медицина направи и санданското дружество Медика. И то преди година допълни своята дейност, като получи лиценз за производство на лекарства в новопостроения цех Фармамедика. Медика АД е създадено през 1971 г. и до 1991 г. е част от ДСО Фармахим. То е сред най-големите производители на превързочни материали в Източна Европа. Дружеството държи над половината от българския пазар за такива продукти. То обаче е приключило деветмесечието със загуба от 544 хил. лева. За същия период на миналата година компанията се е радвала на печалба от 2.6 млн. лева. Приходите й от продажби са се свили с цели 5.5 млн. лв. и сега са 8.3 млн. лева. Подобна тенденция на влошаване на финансовите му резултати бе забелязана още през първото тримесечие. Дружеството все пак има значителна по размер неразпределена печалба от 11.7 млн. лева. Мажоритарният пакет от 83.49% от капитала на Медика е собственост на Доверие Капитал АД, което от своя страна е в ръцете на Доверие Обединен Холдинг. Дял в него (9.17%) притежава финансистът от индийски произход Правин Банкер. От няколко години продажбите на лекарствени продукти у нас непрекъснато се увеличават, и то с около 100 млн. лв. годишно. Оборотът, който е бил реализиран на този пазар миналата година, надвишава 600 млн. лева. Стойността на изнесените медикаменти пък е била 78.8 млн. щ. долара. Зад граница повече от половината от нашите лекарства се продават на руските, украинските и полските пазари. В България има 13 производители на лекарствени продукти. В Изпълнителната агенция по лекарствата са регистрирани Балканфарма-Дупница, Балканфарма-Троян, Балканфарма-Разград, Биовет, Софарма, Унифарм, НИХФИ, Чайкафарма, Бул Био-НЦЗПБ, Национален център по хематология и трансфузиология, Инбиотех, Биомеда и Вет пром.

Facebook logo
Бъдете с нас и във