Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АПЛОДИСМЕНТИ ОТ БРЮКСЕЛ ЗА САПАРД

Средствата по трите от общо четирите финансови споразумения по САПАРД са напълно усвоени, е заключението на Шестото редовно заседание на Комитета по наблюдение на програмата. От 2000 г., когато започна прилагането на САПАРД у нас, досега са одобрени 902 проекта, които ще бъдат подпомогнати от Евросъюза с 327.8 млн. лева. След заседанието на комитета беше оповестено, че 57% от договорените до датата на присъединяването на България пари за инвестиции в земеделските стопанства вече са изразходвани. Усвоени са 33% от средствата, предназначени за подобряването на преработката и маркетинга на селскостопанска и рибна продукция. Фермите, стопанствата и предприятията, подпомагани от САПАРД, са увеличили с десет на сто заетостта, а 12% от тях са в процедура на сертифициране по европейските стандарти. Това даде основание на представителя на Европейската комисия в Брюксел Стилиянос Ваянос да отбележи, че България е постигнала изключително голям прогрес по отношение на програма САПАРД. Въпреки това въпросът дали част от неусвоените средства от останалите държави кандидатки за членове в ЕС ще бъдат пренасочени към нашата страна не стои на дневен ред. Препоръката на Ваянос е Агенция САПАРД да фокусира вниманието си върху проекти с подчертан екологичен ефект и такива, които гарантират сигурността и качеството на храните, въвеждането на добрите производствени практики, хуманното отношение към животните и др.По този повод на 11 декември правителството е взело решение част от субсидията по мерките за инвестиции в селското стопанство и лесовъдството в размер на 165 млн. лв. да бъде насочена към проекти, свързани с производството на вино, мляко и колбаси.Според изпълнителния директор на Агенция САПАРД Асен Друмев, твърде обезпокоителен е слабият интерес към инвестиране в отглеждането на животни, което неминуемо ще доведе до дефицит на суровина за месопреработвателните предприятия. По първа мярка на програмата - Инвестиции в земеделски стопанства, одобрените проекти са 561 на стойност 242.7 млн. лв., но те са предимно за закупуването на земеделска техника, подчерта Друмев. По втора мярка - Подобряване преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти, проектите са 175 на инвестиционна стойност 373.9 млн. лв., а по трета мярка - Развитие на икономическите дейности и създаване на възможности за алтернативни доходи, са одобрени 166 проекта за 60.7 млн. лева. За периода 2004-2006 г. страната има да усвоява 138 408 хил. лв. по публичните мерки на САПАРД. Кандидати за тези пари ще са общините с население до 30 хил. души, като безвъзмездната финансова помощ от Брюксел ще покрива изцяло направената инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във